Centar za rehabilitaciju Rijeka

Centar za rehabilitaciju Rijeka, druga javna ustanova

Kozala 77b

Tamara DukiĆ Milohanić

051 506360

Centar Bojenje vanjske željezne ograde Centra za Rehabilitaciju Rijeka
20.05.2015. 08:00
Rijeka

Potrebno je urediti vanjsku željeznu ogradu Centra za rehabilitaciju Rijeka. Posao se sastoji od čišćenja ograde čeličnom četkom, te brušenja i bojenja.