Udruga invalida rada istre

Udruga invalida rada istre, udruga

Tomasinijeva 11

Marija Grgorinić

0913002022

Susret Susret generacija
20.05.2015. 10:00
Pula (Pola)

U udruzi invalida rada Istre imamo puno osoba s invaliditetom sa 100% tjelesnim oštećenjem. Želja nam je susretom volontera studenata upoznati sa 100% osobama s invaliditetom, te tako smanjiti stigmu u društvu u svezi osoba s invaliditetom.

Hrvatskav Informiranje liječnika obiteljske medicine
16.05.2016. 09:00
Pula (Pola)

Zajedničkom aktivnosti sa  volonterima mladeži Gradskog društva Crvenog križa Pula i volonterima  Udruge invalida rada Istre dijeliti će se informativni letci  liječnicima obiteljske i dentalne medicine na području grada Pule u sklopu projekta " Savjetovalište "JEDNI ZA DRUGE" s  ciljem širenja suradničke mreže radi podizanja razine brige o potrebitima. Liječnici obiteljske medicine su prva referentna točka, te su prvi koji pravodobnim informacijama mogu pomoći osobama u potrebi, upućivanjem u Savjetovalište radi ostvarivanja prava i povlastica na temelju invalidnosti.