Udruga Vida

Udruga Vida, udruga

Slogin kula 12

Nevia Krupljanin

0922818344

11028378_1712025822357886_2184622269219583404_n.jpg "Mala banka"
18.05.2015. 00:00
Rijeka

Akcija "Mala banka" započela je 01.03.2015. a traje do 01.06.2015.godine
 
Akcija „Mala banka“ nadogradnja je projektu  „Klub za podršku obitelji“, koji udruga provodi od listopada 2014.g. Cilj  projekta je smanjiti socijalnu isključenost, psihološke i ekonomske štete koje trpe članovi obitelji pogođenih ovisnošću i nasiljem, posljedičnim invaliditetima, te problemima uvjetovanim odsluženjem zatvorske kazne jednog od roditelja. Cilj naše akcije je povećati kapacitet ciljanih skupina za odgovorno roditeljstvo  kroz skupinu aktivnosti usmjerenih nalaženju odgovora na potrebe djece. Korisnici projekta su: ovisnici-roditelji maloljetne djece, njihovi partneri i članovi obitelji koji se o njihovoj djeci brinu, članovi obitelji zatvorenika (partneri i djeca), žene-žrtve obiteljskog nasilja s maloljetnom djecom. Akcija „Mala banka“ potrebna je da bi se stvorio početni fond potrepština za djecu koju ciljane skupine mogu koristiti za svoje potrebe i ima za cilj potaći socijalnu solidarnost u društvenoj zajednici kroz doniranje dječje opreme (roba, kolica, hrana, igračke i sl.) obiteljima u potrebi. Udruga „Vida“ na ovaj način stvara osnovni robni fond za djecu obitelji kojima je ovaj vid materijalne podrške potreban.  U akciju se uključuju roditelji djece koja pohađaju vrtiće i škole u našem gradu, ali i sama djeca (prikupljanje i donošenje donacija u vrtić i školu) koja se na ovaj način odgajaju u duhu solidarnosti i uzajamne pomoći. Ovaj odgoj uključuje i borbu protiv diskriminacije, odnosno različitih vidova ksenofobije prisutnih u današnjem društvu.
 

 Izvedba same akcije zamišljena je na slijedeći način:

 

1. nakon pozitivnog odgovora škole/vrtića za sudjelovanjem u akciji volonteri udruge donijeli bi plakate i letke u školu/vrtić putem kojih bi obavijestili djecu i roditelje o akciji

 

2. u tjednu od 04.05.2015. do 08.05.2015. djeca i roditelji bi donosili donacije u školu/vrtić.

 

3. u tjednu od 11.05.2015. do 15.05.2015. volonteri udruge bi u dogovoru sa školama/vrtićima dolazili u ustanove i preuzeli donacije

 

4. u tjednu od 18.05.2015 do 01.06.2015 volonteri bi u prostorima udruge vagali,sortirali i pripremali donacije za krajnje korisnike.

 

13239891_1879299872297146_1869942956910485901_n.jpg Inkluzivno volontiranje
10.05.2016. 08:06
Rijeka

Udruga Vida organizira inkluzivno volontiranje za svoje korisnike u svrhu njihove resocijalizacije. Isto tako, organizira volontiranje građana zajedno sa korisničkim skupinama, čime se potiče socijalizacija korisnika, promiče volonterski rad i pripadajuće vrijednosti.

U ovoj godini Udruga "Vida" kontinuirano organizira manje volonterske akcije ovakvog oblika, pa je tako do sada organizirano:
* prikupljanje i distribucija donacija odjeće i dječijih potrepština
*čišćenje devastiranog prostora Ex boćarije Doma za starije osobe Turnić

Udruga ima u planu provesti akciju opremanja Stambene zajednice u Fužinama, koju je osnovala za 3-5 korisnika, kao i i farbanje i uređenje prostora Ex boćarije Doma na Turniću.

Svi zainteresirani mogu nam se javiti putem naših Web servisa (www.droga-online.com.hr ili FB Udruga Vida)

31969912_2307201199507009_2182534558275076096_o.jpg Volontiranje u sklopu projekta "Lady"- istraživanje nasilja nad starijim ženama
21.05.2018. 08:00
Rijeka

POZIV ZA VOLONTIRANJE

"Lady" – istraživanje nasilja nad starijim ženama

 

Udruga Vida u suradnji s Centrom za ženske studije pri Filozofskom fakultetu u Rijeci poziva sve zainteresirane da se prijave za volontiranje u sklopu projekta "Lady" – istraživanje nasilja nad starijim ženama, kojeg financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u 2018. godini.

U vrijeme demografskog trenda starenja europskog stanovništva, pitanje prava starijih osoba postaje iznimno važno. Heterogenost starije populacije, ageism i specifične potrebe starijih osoba utječu na izloženost ove populacije kršenjima ljudskih prava. Projekt se odnosi na socijalna prava starije populacije, naročito starijih žena. Cilj istraživanja je pridonijeti izgradnji jednakosti spolova i pravednijem društvu te utjecati na smanjenje stigmatizacije starijih osoba, ojačati njihov položaj unutar obitelji te njihov cjeloviti građanski status.

 

Volonterski poslovi i obaveze:

*Volonterke i volonteri sudjelovat će u realizaciji devet fokus skupina u tri županije: Primorsko-goranskoj, Istarskoj i Ličko-senjskoj. Fokusnim skupinama mapiramo svjetonazor i stavove triju društvenih skupina – starijih žena, njihovih obitelji i stručnjaka/inja koji dolaze u doticaj sa starijim osobama o problematici obiteljskog psihičkog nasilja nad starijim ženama.

*Volonterke i volonteri mogu pomoći u obradi informacija fokusnih skupina i pridonijeti razumijevanju onoga što smo čuli putem neformalnih razgovora.

*Volonterske i volotneri će pomagati u organizaciji jednodnevne interdisciplinarno-znanstvene konferencije na temu nasilja nad starijim osobama.

 

Projektne aktivnosti odvijat će se od svibnja do prosinca ove godine. Angažman u projektnim aktivnostima bit će zabilježen u volonterskim knjižicama, a točne aktivnosti bit će propisane volonterskim ugovorom. Projekt obuhvaća najviše dvadeset volonterki i volontera koji moraju zadovoljiti kvotu od 200 volonterskih sati. Stoga molimo sve zainteresirane da ispune  prijavnicu na web stranici udruge Vida - http://www.droga-online.com.hr/ (na dnu home pagea!) te da svoju kratku biografiju pošalju na mail udrugavida.rijeka@gmail.com s naznakom: volontiranje na projektu "Lady" – istraživanje nasilja nad starijim ženama. Prijave traju do 5. svibnja 2018. godine. Osigurali smo nagrade za volonterke i volontere, pokrivanje troškova marende i dnevnice ukoliko se odlazi izvan mjesta prebivališta.

Volonterski angažman doprinijeti će unaprjeđenju Vašeg praktičnog, organizacijskog i kritičkog znanja te osnaživanju socijalne svijesti o problematici nasilja nad starijim ženama!

PArty Party like a pro... Party safe!
20.05.2018. 08:00
Rijeka

POZIV ZA VOLONTIRANJE

"Snažni, zdravi, sigurni“

 

Udruga “Vida” uz “Klub liječenih alkoholičara Otočac” partner je na Projektu “SNAŽNI, ZDRAVI, SIGURNI…” financiran je od strane Ministarstva zdravstva, a čiji je nositelj Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije.

Projekt „SNAŽNI, ZDRAVI, SIGURNI…“ zamišljen je kao skup modularno koncipiranih aktivnosti kojima se želi adresirati što širi spektar okolnosti i rizičnih faktora koji doprinose razvoju ili održavanju ovisničkih ponašanja kod djece i mladih te povećavaju rizik za njihovo zdravlje

Ciljevi ovog projekta su:

  • Zaštita zdravlja partijanera na području Ličko-senjske županije, vezano uz eksperimentiranje sa sredstvima ovisnosti podizanjem razine osposobljenosti i ojačane svijesti osoblja klubova u kojima se odvija noćni život vezano uz smanjenje štete, prevenciju i upravljanju sukobima
  • edukacija i osnaživanje najvažnijih dionika iz okruženja mladih (nastavnika, roditelja, stručnih suradnika) za preventivno djelovanje i ranu intervenciju s djecom i mladima koji manifestiraju rizična ponašanja
  • razvoj sustava rane detekcije rizičnih faktora i otvaranju mogućnosti za pravovremenu i sveobuhvatnu intervenciju za otklanjanje i/ili sprečavanje produbljivanja teškoća mentalnog zdravlja kod djece i mladih
  • jačanje multidisciplinarnog pirstupa i međuresorne suradnje
  • sprječavanje zlouporabe droga među djecom i mladima,
  • smanjenje zdravstvenih i socijalnih rizika vezanih za zlouporabu droga
  • usporavanje trenda raširenog konzmiranja legalnih sredstava ovisnosti i razvijanja ovisničkog ponašanja

 

Volonterski poslovi i obaveze:

*Volonterke i volonteri sudjelovat će u pripremi edukativnih materijala o rizicima korištenja ilegalnih supstanci i njihovih kombinacija.

*Volonterke i volonteri mogu se naknadno uključiti u terenski rad (koji podrazumijeva noćenje) na Zrću, gdje će uz zaposlenike Udruge distribuirati promotivni materijal posjetiteljima noćnih događanja.

 

Projektne aktivnosti odvijat će se od svibnja do rujna ove godine. Angažman u projektnim aktivnostima bit će zabilježen u volonterskim knjižicama, a točne aktivnosti bit će propisane volonterskim ugovorom. Projekt obuhvaća najviše deset volonterki i volontera. Molimo sve zainteresirane da ispune  prijavnicu na web stranici udruge Vida - http://www.droga-online.com.hr/ (na dnu home pagea!) te da svoju kratku biografiju pošalju na mail udrugavida.rijeka@gmail.com s naznakom: volontiranje na projektu "Snažni, zdravi, sigurni...“ Osigurali smo nagrade za volonterke i volontere, pokrivanje troškova marende,smještaja i dnevnica ukoliko se odlazi izvan mjesta prebivališta.

* Volonteri koji se žele uključiti u terenski rad (koji podrazumijeva noćenje) na Zrću, gdje će uz zaposlenike Udruge distribuirati promotivni materijal posjetiteljima noćnih događanja. Moraju biti stariji od 21.godinu!

 

final.png Volontiranje u interaktivnoj izložbi #NEovisne
22.05.2019. 00:01
Rijeka

Udruga za pomoć ovisnicima "Vida" ove godine organizira nekoliko aktivnosti u koje su dobrodošli novi volonteri/ke

05. lipnja Udruga "Vida" u  sklopu festivala europske kratke priče, "Homo Narrans" otvara izložbu "NEovisne" u Book caffe-u "Dnevni boravak"
Udruga za pomoć ovisnicima „Vida“ otvorila je poziv za sve žene, a naročito žene koje su se nosile ili se još uvijek nose s problemom ovisnosti – bilo osobnim ili u obitelji – za dostavljanjem kratkih priča, svjedočanstava i izjava, crtica iz dnevnika, fotografije, poeziju i bilo koju vrstu kreativnih radova koji govore o njihovom problemu i borbi – o uspjesima i padovima, gubicima i naučenim lekcijama. 

Dobrodošle ste progovoriti o svim svojim 'poludjelim strastima': od uzimanja droga ili lijekova, preko tjelesnih rutina, ovisnosti o seksu ili hrani, kolekcionarstva, pa do alkohola ili kockanja, ovisnosti o emocijama, ljudima i odnosima, konfliktima, televizijskim serijama, poslu i radu, sportu... Konačno, hoće li naša strast biti (ne)normalna ovisi od njenog intenziteta – i društvene prihvaćenosti.

Cilj nam je dati prostor ženama koje žele 'napisati sebe' – svoju borbu za autentičan odnos prema tijelu i osjećajima; ukazati na marginalan položaj žena unutar ovisničke populacije te destigmatizirati ovisničko ponašanje pružanjem platforme gdje se sve zainteresirane mogu uključiti. Stoga su dobrodošle i ostale osobe koje žele nešto reći o sličnim iskustvima otuđenja od vlastitog tijela uslijed psihičkih i fizičkih bolesti, nasilja, trauma i drugih iskustava koja su dovela do 'potiskivanja tijela'.

Dio radova fraktalnih crteža korisnica Udruge "Vida" nastalih u suradnji s art-terapeutkinjom za metodu fraktalnog crteža, Sašom Uljančić, također predstavljamo na interaktivnoj izložbi u Book caffeu Dnevni boravak, (2-7- lipnja). Tijelo je dnevnik, pripovjedač životne priče, sadrži faze i promjene od odrastanja, zrelosti, sve do starenja. Jezik tijela omogućava nam da dešifriramo vlastite emocije, osvijestimo ponašanja, pronađemo snagu...

Sudjelovati možete na više načina, kao volonter/ka u pripremnim aktivnostima za samo postavljanje izložbe i/ili kao volonterka koja je spremna anonimno podijeliti svoju priču o borbi klikom na link 

Ako ste zainteresirani za sudjelovanje u pripremi za provedbu navedenih aktivnosti, javite nam se na udrugavida.rijeka@gmail.com