Arheološki muzej u Zagrebu

Arheološki muzej u Zagrebu, druga javna ustanova

Trg Nikole Šubića Zrinskog 19 Zagreb

Zorica Babić

014800003

Dan Međunarodni dan muzeja
18.05.2016. 10:00
Zagreb

Arheološki muzej u Zagrebu već dugi niz godina  sudjeluje s bogatim programom na manifestaciji Međunarodnog dana muzeja. Tema ovogodišnje manifestacije je Kulturni krajolik, a mi smo se uključili s programom pod  jednim značajnim nazivom – KLIK(NI) NA HVAR – 2400 GODINA STAROGRADSKOG POLJA. Ove godine obilježava se 2400 godina postojanja Starogradskog polja na otoku Hvaru, odnosno kolonizacije grčkih Parana i osnivanje Farosa na Hvaru. Starogradsko polje ili Farska hora danas je najbolje očuvana grčka poljoprivredna parcelacija na Mediteranu. Zbog svog velikog značaja, 2008. godine uvršteno je na Listu UNESCO-ove svjetske baštine. U Arheološkom muzeju u Zagrebu čuva se nekoliko kamenih spomenika s natpisima javnog karaktera kao jedinstvena povijesna vrela o grčkom kolonizatorskom djelovanju na Hvaru. U suradnji s JU Agencija za upravljanje Starogradskim poljem, Arheološki muzej u Zagrebu ugošćuje 21. i 22. 5. hvarske poljoprivrednike okupljene pod jedinstvenim nazivom OKUSI POLJA, a predstavit će nam svoje proizvode koji su uzgajaju još od dolaska starih Grka.

Na Međunarodni dan muzeja, 18. 5., AMZ priprema cjelodnevni program s nekoliko edukativnih i kreativnih radionica na temu kulturnog krajolika, kao i nekoliko interaktivnih stručnih vodstava po našim izložbama. 

Dan EUROPSKA NOĆ MUZEJA
21.05.2016. 10:00
Zagreb

Ove godine obilježava se 2400 godina postojanja Starogradskog polja na otoku Hvaru, odnosno kolonizacije grčkih Parana i osnivanje Farosa na Hvaru. Starogradsko polje ili Farska hora danas je najbolje očuvana grčka poljoprivredna parcelacija na Mediteranu. Zbog svog velikog značaja, 2008. godine uvršteno je na Listu UNESCO-ove svjetske baštine. U Arheološkom muzeju u Zagrebu čuva se nekoliko kamenih spomenika s natpisima javnog karaktera kao jedinstvena povijesna vrela o grčkom kolonizatorskom djelovanju na Hvaru. U suradnji s JU Agencija za upravljanje Starogradskim poljem, Arheološki muzej u Zagrebu ugošćuje 21. i 22. 5. hvarske poljoprivrednike okupljene pod jedinstvenim nazivom OKUSI POLJA, a predstavit će nam svoje proizvode koji se uzgajaju još od dolaska starih Grka. 

Pozivamo sve zainteresirane da nam priključe našem mladom organizacijskom timu, unesu svoju energiju i ideje, kako bi naš program upriličili na najkvalitetniji način.