Dom za odrasle Vila Maria

Dom za odrasle Vila Maria , druga javna ustanova

Šišanska 2

Jelena Nikolić

0989611789

logo.jpg Uređenje okoliša u Domu Vila Maria
18.05.2016. 10:00
Pula (Pola)

Projekt „Podrška u zajednici – TRIP B“ je financiran u sklopu grand sheme „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza III“ iz Europskog socijalnog fonda. Projekt je započeo s provedbom 13.srpnja 2015. i traje do 12.srpnja 2016.

Nositelj projekta je Dom za odrasle osobe Vila Maria, partneri su Gradsko društvo Crvenog križa Pula, Udruga invalida rada Istre i Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Istre koji zastupaju najranjivije skupine, a to su osobe s mentalnim i intelektualnim oštećenjima, invalidi rada i beskućnici.

Opći cilj projekta je povećanje kvalitete socijalnih usluga, kvalitete života i zapošljivosti osoba u potrebi koji će se ostvariti kroz uvođenje usluge dnevnog boravka za osobe s mentalnim oštećenjima, usluge psihosocijalne podrške za osobe s invaliditetom i beskućnika, zatim kroz povećanje kompetencija za tržište rada i zapošljivosti korisnika projekta uz promoviranje zapošljavanja ranjivih skupina prema poslodavcima.

U sklopu projekta "Podrška u zajednici - TRIP B" i zbog odlične suradnje sa poslovnim sektorom Transcom Worldwide d.o.o. (www.transcom.com) organizirana je volonterska akcija na kojoj će djelatnici Transcom Worldwide d.o.o. zajedno sa korisncima na projektu volontirati u Domu Vila Maria u sadnji maćuhica, jaglaca, ljubičica, lavande i stabla masline (uređenje zelene površine).