Agencija lokalne demokracije Sisak

Agencija lokalne demokracije Sisak, udruga

Stjepana i Antuna Radića 2A

Paula Raužan

044 521 227

HV2015_4.jpg Sportski turnir u Domu za starije i nemoćne osobe Sisak
23.05.2015. 09:00
Sisak

Priključite se i Vi promoviranju volonterstva u Sisku!

Hrvatska volontira! - volontirajte i vi!

Pozivamo vas da se pridružite akciji Hrvatska volontira u Domu za starije i nemoćne osobe Sisak u subotu 23. svibnja od 9:30 do 12:00 sati i doprinesete razvoju volonterstva u našem gradu kroz nezaboravni sportski turnir s korisnicima Doma.

Rok za prijavu: 15. svibanj 2015. do 10:00 sati.

Organizatori volontiranja: Volonterski centar Sisak (ALD Sisak) i Dom za starije i nemoćne osobe Sisak

Vrijeme provedbe: 23. svibanj 2015. godine; od 9:30 do 12:00 sati

Mjesto provedbe: Dom za starije i nemoćne osobe Sisak, ulica Oktavijana Augusta 3, Sisak

Cilj volonterskog programa: doprinijeti kvaliteti života korisnika Doma za starije i nemoćne osobe Sisak i promocija volonterstva kao pozitivne vrijednosti koja doprinosi razvoju lokalne zajednice

Potreban broj volontera: 10 volontera/-ki

Profil volontera: Pozitivna osoba koja dio svog vremena želi pokloniti korisnicima Doma.

Edukacija i priprema: Službena edukacija nije potrebna; volonter/-ka će u razgovoru s osobljem VCS-a i djelatnicima Doma biti upoznati sa svojim angažmanom

Prava i obveze volontera:

Obveze volontera: sudjelovanje u manifestaciji Hrvatska volontira! u subotu 23. svibnja 2015. od 9:30 do 12:00 sati u Domu za starije i nemoćne osobe Sisak: sportski turnir i druženje s korisnicima Doma – viseća kuglana i pikado. Sudjelovanje na pripremnom sastanku u prostorijama Agencija lokalne demokracije Sisak 19. svibnja 2015. u 15:00 sati!

Prava volontera: Svi volonteri će dobiti majice i volonterske knjižice u koje će im se upisati odrađeni volonterski sati.

Ostalo osoblje raspoloživo volonterima: Koordinatorica volontera zadužena za superviziju i monitoring.

Financijska sredstva: Organizator volontiranja nije u mogućnosti isplaćivati putne troškove.

Kontakt: Agencija lokalne demokracije Sisak-Volonterski centar Sisak: tel. 044/521-227 mail: vcs@Lda-sisak.hr

javna Javna rasprava - Volonterska politika grada Siska
21.05.2015. 13:00
Sisak

Pozivamo sve zainteresirane građanke i građane, institucije, organizacije civilnog društva te stručnjake u polju rada s volonterima na javnu raspravu o Volonterskoj politici grada Siska koja se održava 21. svibnja 2015.godine u 13:00 sati u kino dvorani Doma za starije i nemoćne osobe Sisak (adresa: Oktavijana Augusta 3). 

Prijedlog Volonterske politike grada Siska je izradila Radna skupina od 20 udruga i institucija s područja Siska sa svrhom izrade lokalnih instrumenata za promoviranje, razvoj i zagovaranje volonterstva kao pozitivne vrijednosti koja doprinosi razvoju lokalne zajednice. Proces izrade Volonterske politike grada Siska inicirala je Agencija lokalne demokracije Sisak kao dio programa Volonterskog centra Sisak koji djeluje pri ALD Sisak od 2011.godine. 

Radnu verzija Volonterske politike koja će biti predstavljena na raspravi moguće je preuzeti na web stranici ALD Sisak (www.Lda-sisak.hr) i Grada Siska (www.sisak.hr).

HV2016_1.jpg Sportski turnir u Domu za starije i nemoćne osobe Sisak 2016.
21.05.2016. 09:00
Sisak

Priključite se i Vi promoviranju volonterstva u Sisku!

Hrvatska volontira! - volontirajte i vi!

Pozivamo vas da se pridružite akciji Hrvatska volontira u Domu za starije i nemoćne osobe Sisak u subotu 21. svibnja od 9:00 do 12:00 sati i doprinesete razvoju volonterstva u našem gradu kroz nezaboravni sportski turnir s korisnicima Doma.

Rok za prijavu: 19. svibanj 2015. do 10:00 sati.

Organizatori volontiranja: Volonterski centar Sisak (ALD Sisak) i Dom za starije i nemoćne osobe Sisak

Vrijeme provedbe: 21. svibanj 2015. godine; od 9:00 do 12:00 sati

Mjesto provedbe: Dom za starije i nemoćne osobe Sisak, ulica Oktavijana Augusta 3, Sisak

Cilj volonterskog programa: doprinijeti kvaliteti života korisnika Doma za starije i nemoćne osobe Sisak i promocija volonterstva kao pozitivne vrijednosti koja doprinosi razvoju lokalne zajednice

Potreban broj volontera: 10 volontera/-ki

Profil volontera: Pozitivna osoba koja dio svog vremena želi pokloniti korisnicima Doma.

Edukacija i priprema: Službena edukacija nije potrebna; volonter/-ka će u razgovoru s osobljem VCS-a i djelatnicima Doma biti upoznati sa svojim angažmanom

Prava i obveze volontera:

Obveze volontera: sudjelovanje u manifestaciji Hrvatska volontira! u subotu 21. svibnja 2015. od 9:00 do 12:00 sati u Domu za starije i nemoćne osobe Sisak: sportski turnir i druženje s korisnicima Doma – čovječe ne ljuti se, viseća kuglana i pikado. Sudjelovanje na pripremnom sastanku u prostorijama Agencija lokalne demokracije Sisak 20. svibnja 2015. u 15:00 sati!

Prava volontera: Svi volonteri će dobiti majice i volonterske knjižice u koje će im se upisati odrađeni volonterski sati.

Ostalo osoblje raspoloživo volonterima: Koordinatorica volontera zadužena za superviziju i monitoring.

Financijska sredstva: Organizator volontiranja nije u mogućnosti isplaćivati putne troškove.

Kontakt: Agencija lokalne demokracije Sisak-Volonterski centar Sisak: tel. 044/521-227 mail: vcs@Lda-sisak.hr

Povjerenstvo_1.jpg 1.Sjednica Povjerenstva za razvoj volonterstva grada Siska
18.05.2016. 13:00
Sisak

U duhu nacionalne manifestacije "Hrvatska volontira" održava se 1.sjednica Povjerenstva za razvoj volonterstva grada Siska. Povjerenstvo čine predstavnici nevladinih organizacija i ustanova s područja grada Siska koje obuhvaćaju veliki broj volontera. Na ovoj sjednici Povjerenstvo će se osvrnuti na volonterske akcije koje se održavaju u Sisku tijekom manifestacija "Hrvatska volontira" te krenuti s izradom Plana rada koji osigurava praćenje provedbe Volonterske politike grada Sisak 2015.-2020.

Sjednica se održava u prostorijama Centra za socijalnu skrb Sisak, I.Meštrovića 21, s početkom u 13:00 sati.

Potreban je 1 volonter/ka za vođenje zapisnika sa sjednice Povjerenstva. 

Dan 8. Sisački sajam udruga i ustanova
27.05.2017. 10:00
Sisak

Agencija lokalne demokracije Sisak Vas sa zadovoljstvom poziva na 8. Sajam udruga i ustanova povodom Nacionalne manifestacije "Hrvatska volontira" 2017. 

Sajam se održava na sisačkoj pješačkoj zoni u ulici S. i A. Radića, 27. svibnja 2017. godine od 10:00 do 12:00 sati. Okupljanje izlagača od 9:00 sati. 

Na Sajmu predstaviti će se udruge i ustanove koje u svoj rad uključuju volontere te koje će predstaviti svoje programe i usluge građanima.   

Sajam se održava u okviru projekta "Volonterska mreža grada Siska" kojeg provodi ALD Sisak u partnerstvu s Gradom Siskom i Centrom za socijalnu skrb Sisak te u suradnji s Domom za kulturu "Kristalna kocka vedrine" i Turističkom zajednicom Sisak. Projekt financiraju Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Grad Sisak.

Dio je programa Volonterski centar Sisak kojeg podupiru Grad Sisak i Sisačko-moslavačka županija. 

Strukovna_1.jpg Radionica "Biti volonter" u Strukovnoj školi Sisak
22.05.2017. 09:30
Zagreb

Agencija lokalne demokracije Sisak u okviru rada Volonterskog centra Sisak organizira radionicu za učenike srednje Strukovne škole pod nazivom "Biti volonter". Učenici će se upoznati s vrijednostima volontiranja, zakondovanim okvirom te mogućnostima za lokalno i međunarodno volontiranje.

Radionica se održava u školi, a provode ju mlade djelatnice Agencije lokalne demokracije Sisak koje i same imaju volontersko iskustvo.

023.JPG Sportski turnir u Domu za starije i nemoćne osobe Sisak 2018.
23.05.2018. 09:00
Sisak

Pozivamo vas da se pridružite akciji Hrvatska volontira u Domu za starije i nemoćne osobe Sisak u srijedu 23. svibnja od 9:00 do 13:00 sati i doprinesete razvoju volonterstva u našem gradu kroz nezaboravni sportski turnir s korisnicima Doma.

 

Rok za prijavu: 21. svibanj 2018. 

Organizatori volontiranja: Volonterski centar Sisak (ALD Sisak)

Mjesto rada: Dom za starije i nemoćne osobe Sisak (adresa: Oktavijana Augusta 3, Sisak)

Učinak volontera/ke

Doprinijeti kvaliteti života korisnika Doma za starije i nemoćne osobe Sisak i sudjelovanje u nacionalnoj manifestaciji „Hrvatska volontira 2018.“ kako bi se promoviralo volonterstvo kao pozitivna vrijednosti koja doprinosi razvoju lokalne zajednice.

Odgovornosti i dužnosti volontera/ke

Potrebno 5 volontera.

Sudjelovanje na pripremnom sastanku u prostorijama ALD Sisak i sudjelovanje na sportskom turniru i druženje s korisnicima Doma – čovječe ne ljuti se, vrtni šah, bellot i pikado.

Potrebne kvalifikacije volontera/ke

Punoljetna pozitivna osoba koja dio svog vremena želi pokloniti korisnicima Doma.

Potrebna predanost

Kratkoročno volontiranje -  4 sata tijekom 1 dana (po volonteru)

Okupljanje u Domu: 9:00 sati (popisivanje volontera, potpis ugovora i dogovaranje zadataka, priprema osvježenja za sudionike turnira)

Početak turnira: 9:30 sati

Završetak turnira i pospremanje: 11:30 sati

Evaluacija i gablec za volontere: 11:30-13:00 sati

  1. Opis edukacije koju će dobiti volonter/ka

Službena edukacija nije potrebna; volonteri će u razgovoru s djelatnicima ALD Sisak i Doma biti upoznati sa svojim angažmanom i potrebama korisnika.

Korist koju volonter/ka dobiva od volontiranja

Novo i zanimljivo volontersko iskustvo, druženje s osobama različitih dobnih skupina, upoznavanje s životom korisnika Doma. Svi volonteri će dobiti majice, potvrde o volontiranju i volonterske knjižice u koje će im se upisati odrađeni volonterski sati.

Praćenje rada i evaluacija

Po završetku aktivnosti volonteri će imati mogućnost iznijeti vlastite dojmove/kritike/prijedloge u razgovoru s osobljem ALD Sisak i koordinatoricom volontera.

Financijska sredstva: Sve materijale za potrebe provođenja volontiranja osigurava organizator volontiranja.

Kontakt: Volonterski centar Sisak 044/521-227 ili na e-mail: vcs@Lda-sisak.hr

Volonterska akcija se održava u okviru projekta “Q25-Jačanje sustava volontiranja u ruralnim zajednicama središnje Hrvatske”.

002.JPG Dan udruga grada Siska - 9. Sisački Sajam udruga i ustanova
25.05.2018. 18:00
Sisak

Pozivamo Vas da se uključite u organiziranje "Dana udruga 2018.“ koji se održava 26. svibnja 2018. godine na sisačkoj šetnici uz Kupu.

Tijekom ove manifestacije predstaviti će se udruge i ustanove koje u svoj rad uključuju volontere te sportske udruge s područja Siska i okolice, kako bi građanima predstavili svoj rad i motivirali ih da se uključe u brojne aktivnosti koje udruge i ustanove nude.

Program je zamišljen na način da izlagači imaju interakciju s posjetiteljima na način da organiziraju radionice, izložbe i slično, a sportske udruge demonstraciju sportova i vještina na improviziranim sportskim borilištima.

„Dan udruga 2018.“ je manifestacija koja se održava u okviru programa „U srcu grada“, a uključuje „9. Sajam udruga i ustanova“ i predstavljanje različitih sportova u Sisku. Osim toga, ovom prigodom se obilježava nacionalna manifestacija „Hrvatska volontira 2018.“, Dani otvorenih vrata udruga te 26. Svjetski dan sporta.

Organizatori „Dana udruga 2018.“ su Agencija lokalne demokracije Sisak, Zajednica sportskih udruga grada Siska, Bodybuilding klub Sisak, Grad Sisak,  i Turistička zajednica grada Siska.

Potrebni su volonteri za: dijeljenje osvježenja izlagačima, registraciju izlagača, pruženje informacija posjetiteljima i izlagačima, pomoć u predstavljanju mogućnosti volontiranja u Sisku, fotografiranje, logistička pomoć i slično. 

Uvjet za volontiranje: punoljetne osobe koje mogu sudjelovati na pripremnom sastanku 25.5. te tijekom cijelog programa 26.5.2018. godine.

Svi volonteri će dobiti osvježenje i upisane sate u volontersku knjižicu.

Foto2.jpg Dan udruga grada Siska - 10. Sisački Sajam udruga i ustanova
24.05.2019. 18:00
Sisak

Pozivamo Vas da se uključite u organiziranje "Dana udruga 2019.“ koji se održava 25. svibnja 2019. godine na sisačkoj šetnici uz Kupu.

Tijekom ove manifestacije predstaviti će se udruge i ustanove koje u svoj rad uključuju volontere te sportske udruge s područja Siska i okolice, kako bi građanima predstavili svoj rad i motivirali ih da se uključe u brojne aktivnosti koje udruge i ustanove nude.

Program je zamišljen na način da izlagači imaju interakciju s posjetiteljima na način da organiziraju radionice, izložbe i slično, a sportske udruge demonstraciju sportova i vještina na improviziranim sportskim borilištima.

„Dan udruga 2019.“ je manifestacija koja se održava u okviru programa „U srcu grada“, a uključuje „10. Sajam udruga i ustanova“ i predstavljanje različitih sportova u Sisku. Osim toga, ovom prigodom se obilježava nacionalna manifestacija „Hrvatska volontira 2019.“, 27. Svjetski dan sporta i titula „Sisak-Europski grad sporta 2019“.

Organizatori „Dana udruga 2019.“ su Agencija lokalne demokracije Sisak, Zajednica sportskih udruga grada Siska, Bodybuilding klub Sisak, Grad Sisak,  i Turistička zajednica grada Siska.

Potrebni su volonteri za: dijeljenje osvježenja izlagačima, registraciju izlagača, pruženje informacija posjetiteljima i izlagačima, pomoć u predstavljanju mogućnosti volontiranja u Sisku, fotografiranje, logistička pomoć i slično. 

Uvjet za volontiranje: punoljetne osobe koje mogu sudjelovati na pripremnom sastanku 24.5. te tijekom cijelog programa 25.5.2019. godine.

Svi volonteri će dobiti osvježenje i upisane sate u volontersku knjižicu.

Foto_3.JPG DRUŽENJE I IGRANJE DRUŠTVENIH IGARA S KORISNICIMA DOMA ZA DJECU VRBINA U SISKU
23.05.2019. 17:00
Sisak

Agencija lokalne demokracije Sisak organizirat će volontersku akciju u Domu za djecu Vrbina Sisak.

U volontersku akciju bit će uključeni volonteri Agencije lokalne demokracije Sisak te volonteri Udruge za promicanje inkluzije Sisak koji će sudjelovati u volonterskoj akciji u vidu druženja i igranja društvenih igara s korisnicima Doma.

Foto.jpg 11. sisački sajam udruga i ustanova
18.09.2020. 14:00
Sisak

Agencija lokalne demokracije Sisak i Zajednica sportskih udruga grada Siska u suradnji Bodybuilding klubom SisakGradom Siskom i Turističkom zajednicom Sisak, sa zadovoljstvom Vas pozivaju na 11. Sajam udruga i ustanova koji se održava 26. rujna 2020. godine na sisačkoj šetnici uz Kupu s početkom u 10:00 sati s predviđenim trajanjem do najduže 13:00 sati.

Sajam se održava u okviru nacionalne manifestacije “Hrvatska volontira 2020.” i Dana otvorenih vrata udruga

Tijekom Sajma predstaviti će se udruge i ustanove koje u svoj rad uključuju volontere te sportske i tehničke udruge s područja Siska i okolice, kako bi građanima predstavili svoj rad i motivirali ih da se uključe u brojne aktivnosti koje udruge i ustanove nude.

Program je zamišljen na način da izlagači imaju interakciju s posjetiteljima na način da organiziraju radionice, izložbe i slično, a sportske udruge demonstraciju sportova i vještina na improviziranim sportskim borilištima.

Provedba ovog događaja uključuje volonterski angažman u vidu pomoći pri informiranju posjetitelja Sajma, podjeli promotivnih materijala, upućivanja sudionika Sajma na odgovarajuća mjesta, fotografiranju događaja, komunikaciji s građanima, popisivanju posjetitelja Sajma i podjeli dezinfekcijskih sredstava zbog epidemioloških mjera, nošenje i razmještaj stolova na kojima će izlagati sudionici, pospremanje i čišćenje vanjskog prostora te slične poslove.

 

Foto_3.jpg 12. sisački sajam udruga i ustanova
09.10.2021. 09:00
Sisak

Agencija lokalne demokracije Sisak i Zajednica sportskih udruga grada Siska u suradnji s Gradom Siskom i Turističkom zajednicom Sisak, sa zadovoljstvom Vas pozivaju na 12. Sajam udruga i ustanova koji se održava 9. listopada 2021. godine na sisačkoj šetnici uz Kupu s početkom u 10:00 sati s predviđenim trajanjem do najduže 13:00 sati.

Sajam se održava u okviru nacionalne manifestacije “Hrvatska volontira 2021.” 

Tijekom Sajma predstaviti će se udruge i ustanove koje u svoj rad uključuju volontere te sportske i tehničke udruge s područja Siska i okolice, kako bi građanima predstavili svoj rad i motivirali ih da se uključe u brojne aktivnosti koje udruge i ustanove nude.