Udruga tjlesnih invalida Međimurja

Udruga tjlesnih invalida Međimurja, udruga

Perivoj Zrinskih 1 Čakovec

Baksa Branko

040 391070

IMG_20140730_144544.jpg Informiranje građana o aktivnostima UTIM-a
20.05.2015. 10:00
Čakovec

Udruga tjelesnih invalida Međimurja trenutrno provodi projekt "Brzi start!" i akciju "Osvijesti se!", kao i niz drugih aktivnosti u cilju osvješćivanja i zagovaranja prava osoba s invaliditetom. Zbog toga nam je cilj informirati što veći broj građana o našim aktivnostima. U sklopu manifestacije Hrvatska volontira 2015. naši će volonteri na informativnom štandu koji će biti postavljeni u centru grada Čakovca građanima dijeliti informativne materijale koje izdaje udruga, kao i informirati građane o aktivnostima koje udruga provodi. Osim informativnih i promotivnih materijala građanima će biti predstavljeni i keramički radovi naših članova izrađeni na kreativnim i keramičkim radionicama. Udruga tjelesnih invalida Međimurja ovu će volontersku akciju provoditi zajedno s Volonterskim uredom Međimurja čiji će nam volonteri pomoći u organizaciji i provedbi ove manifestacije.

DSC_0642.JPG Ispitivanje javnog mnijenja o vidljivosti udruga osoba s invaliditetom na području Međimurske županije
18.05.2016. 10:00
Čakovec

Ovom aktivnošću želimo prikupiti podatke koji će nam pokazati koliko je u javnosti vidljiv rad udruga osoba s invaliditetom na području Međimurske županije. Na temelju tih ćemo podataka napraviti smjernice za buduće djelovanje što će nam olakšati rad.

Volonteri će sudjelovati u ispitivanju javnog mnijenja anketiranjem građana lokalne zajednice.

UTIM Informiranje građana o aktivnostima UTIM-a 2017
24.05.2017. 10:00
Čakovec

Udruga tjelesnih invalida Međimurja (UTIM) trenutno provodi projekte ''Učim, učiš'' i ''Korak naprijed'', te niz drugih aktivnosti sa svrhom osvješćivanja i zagovaranja prava osoba s invaliditetom. U sklopu manifestacije ''Hrvatska volontira 2017'' cilj UTIM-a je informirati što veći broj građana o našim aktualnim aktivnostima. Naši volonteri će na informativnom štandu dijeliti informativne materijale UTIM-a i informirati građane o aktualnim i budućim projektima, i ostalim aktivnostima koje UTIM provodi.  Na štandu će biti predstavljeni također keramički i kreativni radovi naših članova. Građane će se informirati o projektu ''Korak naprijed'', u kojem je bitno naglasiti sportsko-rekreativne i radno-okupacijske aktivnosti za osobe s invaliditetom. Manifestacija je uklopljena u dane otvorenih vrata Udruge.

UTIM_4.JPG Dani otvorenih vrata Udruge tjelesnih invalida Međimurja
24.05.2018. 10:00
Čakovec

Udruga tjelesnih invalida Međimurja će 24. svibnja 2018. u razdoblju od 10 do 14 sati otvoriti svoja vrata građanima, volonterima, članovima i ostalim zainteresiranim osobama.

Ispred Udruge će biti postavljen informativni štand na kojem ćemo informirati zainteresirane o aktivnostima i projektima koje Udruga provodi kao što su "Na zajedničkom putu", "Osnovna djelatnost", "Sportsko rekreacijske aktivnosti u vodi", a imat će i priliku sudjelovati u izradi keramičkih predmeta koristeći glinu kao materijal.

Na informativnom štandu će biti dostupni promotivni materijali, različite verzije časopisa "Listek" te će biti predstavljene mogućnosti volontiranja u našoj Udruzi (volontiranje - prilika za stjecanje novih kompetencija). Na štandu će također biti predstavljeni keramički i kreativni radovi naših članova i volontera.

Manifestacija je uklopljena u Dane otvorenih vrata udruga.