Udruga Petrože Krušljevo Selo

Udruga Petrože Krušljevo Selo, udruga

Krusljevo Selo 72 Oroslavje

Darko Krušelj

0998066044

LOGO PETROŽE u obilježavanju Svjetskog dana bioraznolikosti
22.05.2017. 10:30
Oroslavje

Udruga PETROŽE-KRUŠLJEVO SELO  će dana 22.05.2017.g. s početkom u 10:30 sati započeti obilježavanje Svjetskog dana bioraznolikosti kojim želi potaknuti osvješćivanje svoje lokalne zajednice kroz pojedinačne ekološke aktivnosti, akcije i volontiranje. Ovu akciju provodimo u suradnji sa Osnovnom školom Oroslavje, Područnom školom Krušljevo Selo, Hortikulturom Vojtić i ekološkom sekcijom udruge-Eko zeko.

Akcija će rezultirati postavom dvaju vidljivih znakova, od kojih jedan ukazuje na važnost migracija i populacije ježeva u mjestu a drugi će krasiti cvjetnjak Područne škole Krušljevo Selo sa porukom- Ne bacaj smeće, čuvaj prirodu!

Ujedno će volonteri obrezati živicu kod područne škole a djeca i mladi će kroz skupljanje odbačenog smeća, papira i otpada u okolici očistiti okoliš od neželjenog otpada. Kroz aktivnosti ukazivati će se na važnost bioraznolikosti našeg kraja, flore i faune kao i važne uloge zdravog i čistog okoliša u zajednici.

Kroz akciju želimo zajednicu i volontere potaknuti na uključivanje u rad civilnog sektora a kroz projekt "A kaj štrumfaš?!" djecu i mlade da im se na ovaj način edukativno, kvalitetno i sadržajno ispuni slobodno vrijeme i potakne na ljubav prema svojem mjestu i prirodi oko nas.

sadnja "Eko zeko volontira EKO"
21.05.2018. 17:00
Oroslavje

Povodom obilježavanja Svjetskog dana bioraznolikosti, 22.05. udruga PETROŽE-KRUŠLJEVO SELO provodi ekološke i volonterske akcije kojom se priključuje u svibanjske volonterske akcije i „Hrvatska volontira“ a pod okriljem akcija i aktivnosti Hrvatskog centra za razvoj volonterstva.

Udruga će sa svojim članovima, suradnicima i volonterima u rasponu od 3 dana uređivati okoliš u centru Krušljevog Sela i okoliš kod Područne škole. Pritom ćemo  na temu bioraznolikosti sa djecom crtati lik ježa čiji migracijski put prolazi pokraj Područne škole u Krušljevom Selu; saditi cvijeće; obojiti betonski okvir ograde i cvjetnjaka; oslikavati betonski okvir sa detaljima (slove,brojka,cvijeće,likovi); orezivati ćemo živicu i drveće; očistiti okoliš od smeća i urediti ga; educirati i osvještavati o važnosti flore i faune u našoj zajednici i šire; poticati na volontiranje djecu, mlade  i zajednicu.

Tom akcijom mjesto i okoliš okolo zgrada područne škole i kapele Sv.Petra i Pavla u Krušljevom Selu dobiti će ljepši i prepoznatljivi izgled, sam prostor će imati veću kulturnu, društvenu i estetsku ljepotu čime će udruga i njezini sudionici dati svoj obol zajednici te time uz ekološki angažman potaknuti na volontiranje i priključivanje ostalih u takvim sličnim akcijama koje organiziramo. Ujedno na taj način organiziramo, pokrećemo i ispunjavamo slobodno vrijeme djece, mladih i zainteresiranih volontera.

ofarbana "Šetnja s Mikulcem"
26.09.2020. 10:00
Zagreb

Ove subote 26.09.2020. udruga PETROŽE-KRUŠLJEVO SELO će sa svojim suradnicima, članovima i volonterima provesti volontersku akciju „Šetnja s Mikulcem“ koja je dio javne kampanje i  izrade novog lokalnog programa za mlade grada Oroslavja. Akcija i kampanja provesti će se od 10 do 14 sati. Šetnja počinje od Područne škole Krušljevo Selo gdje ćemo se upoznati sa poviješću Područne škole u Krušljevom Selu, posaditi ćemo nove voćke u školskom voćkoredu i zaštititi drvene sjedalice zaštitnim premazom. Nakon tog dijela šetnja se seli do kapele Sv.Petra i Pavla u Krušljevom Selu, gdje ćemo nešto naučiti o samoj kapeli i njezinoj izgradnji. Ujedno ćemo nasuprot ulice u kojoj je živio Josip Franjo Mikulec, prvi naš poznati globetrotter putnik posaditi nekoliko voćki i naučiti ponešto o njegovom životu. Usput se šetnja nastavlja  do Kaniže gdje ćemo usput skupljati bačeno sitno smeće i naučiti nešto o povijesti Krušljevog Sela. Ova kampanja i akcija ima namjeru osvijestiti važnost sudjelovanja, volontiranja  kao i važnost očuvanja svog kulturnog, društvenog, povijesnog i ekološkog identiteta. U slučaju vremenskih neprilika akcija se prebacuje na slijedeći dan.

Akciji se mogu pridružiti svi zainteresirani!!!

sadnja "Mladi za selo"
29.09.2021. 10:00
Oroslavje

U razdoblju od 29.09.-02.10. članovi udruge PETROŽE i volonteri u suradnji sa Područnom školom Krušljevo Selo, Osnovnom školom Oroslavje i STUB-KLUBOM, će u sklopu kampanje mladih "Mladi za selo" izrađivati kućice za ptice, kućicu za ježa i kućicu za šišmiše. Budući se radi o ugroženim i zaštićenim vrstama kojih ima sve manje u našem okolišu i zajednici, članovi udruge i mladi tom akcijom upozoravaju na važnost očuvanja bioraznolikosti, ugroženost pojedinih životinjskih vrsta i važnost ekološke osviještenosti djece, mladih i cjelokupne zajednice. Nakon izrade, obrade i bojanja, kućice će se postaviti na određene lokacije na području Krušljevog Sela i u okoliš Područne škole.