Centar za rehabilitaciju Zagreb

Centar za rehabilitaciju Zagreb, druga javna ustanova

Orlovac 2 Zagreb

Ivančica Kancir

0992739717

test Program korporativnog volontiranja u Centru za rehabilitaciju Zagreb
02.05.2018. 10:00
Zagreb

Podrška u širenju socijalne mreže i zadovoljstva korisnika (10 sati)

Mentorska podrška korisnicima pri uključivanju u radno okupacione aktivnosti (5 sati)

Podrška u promotivnim aktivnostima (25 - 35 sati)