Udruga BIOM

Udruga BIOM, udruga

Preradovićeva 34

Tena Miličević

0981608182

Delichon_urbica0.jpg Istraži ptice urbanih područja - akcija monitoringa aktivnih gnijezda piljaka
22.05.2018. 18:42
Zagreb

S ciljem aktivnog uključivanja građanstva u znanost i zaštitu prirode provodi se akcija monitoringa piljaka, ptica iz skupine lastavica koja nastanjuju urbana područja diljem teritorija Republike Hrvatske

Piljak je mala ptica pjevica koja pripada porodici lastavica. Piljci su se prvobitno gradili gnijezda na liticama, stijenama ili ulazima u pećine, dok su se vremenom prilagodili životu u blizini čovjeka, gdje najčešće na ljudskim građevinama formiraju gnijezda pojedinačno ili češće kolonijalno. 

Vaš zadatak će biti da obiđete jedan kvadrant 1km x1km unutar vašeg grada i prebrojite sva aktivna gnijezda piljaka. Veoma lako ćete prepoznati njihova gnijezda, ona su okruglasta s jednim otvorom na vrhu. Uglavnom su izgrađena od blata. 

Mapu s kvadrantima u kojima ćete prebrojavati gnijezda možete pogledati ovdje goo.gl/a78ykR i kada odaberete kvadrant koji vam pogoduje njegovu šifru upišite u ovu tablicu goo.gl/Ccro8C.

Za ovu aktivnost bit će potrebno izdvojiti između 4 i 6 sati. 

Detaljan protokol o prebrojavanju gnijezda piljaka možete pogledati na našoj web stranici http://www.biom.hr/vijesti/7729/

Za dodatne informacije ili pitanja javi se na jovana.koturov@biom.hr