Udruga ZvoniMir

Udruga ZvoniMir, udruga

Domagojeva 12

Renata Madžar

022662554

IMG-30ed0ea255c1f4c5501d7fb794838a7b-V.jpg EKO RADIONICA
22.05.2018. 14:00
Kistanje

U srijedu 22. svibnja 2018. godine udruga ˝ZvoniMir˝ u suradnji sa Osnovnom školom Kistanje organizira volontersku eko-radionicu koja će se održati u prostorijama škole. Predviđeno trajanje radionice je tri sata u vremenu od 14:00 do 17:00, a osnovni cilj radionice je podizanje svijesti o ekologiji i ekološkom razmišljanju među mladima te kao krajnji cilj ovakvih i sličnih aktivnosti uključivanje ekologije u kurikulum škole. Volonterska aktivnost je usmjerena na zaštitu okoliša, važnost izdvajanja korisnog materijala iz otpada, kao i njegovo ponovno korištenje, te buđenje svijesti kod najmlađih o dobrobiti reciklaže za planet na kojem živimo. 

IMG-20180515-WA0001.jpg Volonterska akcija pomoći starijim osobama u njihovim domaćinstvima
20.05.2018. 12:00
Knin

Udruga ZvoniMir tijekom svog rada organizira volonterske akcije, a jedna od njih je i volonterska akcija pomoći starijim i nemoćnim osobama u njihovim domaćinstvima. Radi se o poslovima koje starije osobe same ne mogu odraditi pa im naši volonteri rado pomognu, npr.  krečenje životnih prostorija, košenja trave ispred kuće, čišćenje dimnjaka i sl. Cilj ove volonterske akcije je poticanje međugeneracijske solidarnosti i volonterizma, smanjenje socijalne isključenosti te poboljšanje kvalitete života starih koji žive u ruralnim sredinama Šibensko-kninske županije. Predviđeno trajanje akcije je sveukupno 400 sati tijekom godine. U periodu od 20.05.2018. do 24.05.2018. 7 volontera će odraditi sveukupno 140 sata.

drawing.png Pomoć starijim i nemoćnim osobama
20.05.2019. 12:00
Zagreb

Udruga ZvoniMir tijekom svog dugogodišnjeg rada organizira razne volonterske akcije, a jedna od njih je i volonterska akcija pomoći starijim i nemoćnim osobama u njihovim domaćinstvima. Radi se o poslovima koje starije osobe same ne mogu odraditi pa im naši volonteri rado pomognu, npr.  krečenje životnih prostorija, košenja trave ispred kuće, čišćenje dimnjaka i sl. Cilj ove volonterske akcije je poticanje međugeneracijske solidarnosti i volonterizma, smanjenje socijalne isključenosti te poboljšanje kvalitete života starih koji žive u ruralnim sredinama Šibensko-kninske županije. Predviđeno trajanje akcije je sveukupno 400 sati tijekom godine. U periodu od 20.05.2019. do 24.05.2019. 4 volontera će odraditi sveukupno 80 sati.