udruga slijepih karlovačke županije

udruga slijepih karlovačke županije, udruga

strossmayerov trg 2

valentina musija

047 614 242

20180523_105540.jpg Asistent pri preventivnom zdravstvenom pregledu i edukativnoj radionici
23.05.2018. 08:00
Karlovac

Asistenti će pomoći pri organizaciji preventinog zdravstvenog pregleda i edukativne radionice: dva volontera će

pomoć pri prijevozu slijepih osoba u prostor udruge na pregled i predavanje, te kasnije vraćanje kućama,

tri volontera će asistirati pri samom zdravstvenom pregledu i pomoć korisnicima prilikom njega.

 

IMG_20180526_194358.jpg Asistent pri odlasku na kulturni događaj
26.05.2018. 19:00
Karlovac

Jedna volonterka će pomoći kao pratnja na kazališnu predstavu slijepim osobama. Tom prilikom će im pomoći pri keretanju u kazalištu i izvan njega.

test Videća pratnja na edukativno predavanje
24.05.2019. 09:00
Karlovac

Dana 24. svibnja 2019.Udruga slijepih Karlovačke županije će u svojim prostorijama organizirati Edukativno predavanje iz područja prevencije bolesti i zaštite zdravlja, za 20 članova Udruge. Tom prilikom će kao videća pratnja korisnicima, sudjelovati dva volontera. Oni će pomoći korisnicima prilikon prijevoza i pratnje na predavanje.