Osnovna škola Omišalj

Osnovna škola Omišalj, obrazovna ustanova

Baječ 8

Petra Naranđa

0914333391

IMG_0445.JPG Školski anđeli
21.05.2018. 18:34
Omišalj

Članovi Vijeća učenika Osnovne škole Omišalj i Područne škole Dobrinj pomažu učenicima s teškoćama u učenju i učenicima koji se iz određenih okolnosti nisu uklopili u razrednu sredinu. Čine to na način da ponude učenicima da s njima sjede u klupi za vrijeme sata, da se druže pod odmorima, da im pomognu oko domaće zadaće i/ili učenja te ih uvode u svoje društvo unutar škole.

Aktivnost uključuje angažman ukupno 36 učenika članova Vijeća učenika te dvije stručne suradnice. Volontiranju prethodi edukacija u suradnji s Udrugom Delta, potom dogovor oko obaveza koje učenici imaju i na kraju evaluacija. 

Stručne suradnice koje provode projekt Petra Naranđa i Ana Rudić Miljanović  te učenici volonteri educiraju se iz područja volonterstva u suradnji s Udrugom Delta i Udrugom za razvoj civilnog društva SMART u sklopu projekta VOLLUMEN.

moj Školski anđeli u društvu terapijskih konja
24.05.2018. 08:00
Njivice

Učenici volonteri Osnovne škole Omišalj i Područne škole Dobrinj upoznaju se s radom Centra za aktivnosti i terapiju konja "Moj prijatelj" Njivice pod vodstvom Ive Dorčić Ljutić, predsjednice Centra, odgojiteljice predškolske djece, ujedno i voditeljice programa terapijskog jahanja za licencom PATH Intl. instruktora terapijskog jahanja. Kroz radionicu u trajanju od 4 sata učenici će imati priliku saznati sve o djelovanju Centra, s posebnim naglasnom na volontiranje, razgovarati i promišljati o osobama s invaliditetom i raznim poteškoćama s kojima se suočavaju i naučiti nešto o konjima, njihovoj opremi te će imati priliku timariti i voditi konje. 

 

IMG_2255.jpg "Veliki svijete, eko poruke šalje ti dijete"
23.05.2019. 08:00
Dobrinj

Osnovna škola Omišalj i Područna škola Dobrinj u suradnji s

Općinama Omišalj i Dobrinj te Turističkim zajednicama Omišlja i Dobrinja organiziraju akciju pod nazivom:

 

"Veliki svijete, eko poruke šalje ti dijete" s ciljem očuvanja naših naselja, parkova, park šuma, šetnica, plaža, igrališta i mora kroz eko poruke koje će osmisliti i izraditi učenici i djelatnici škole. Od 22. do 25. svibnja učenici će osmišljavati eko poruke.

 

Poruke će se kasnije otisnuti na drvene ploče koje ćemo postaviti u prirodi gdje je to potrebno, kako bismo zamolili sve koji se tamo nađu da se brinu te da čuvaju mjesta koja mi rado koristimo.

U akciju će se uključiti  svi učenici i učitelji škole.

 

Unaprijed se zahvaljujemo našim općinama i turističkim zajednicama na suradnji i pomoći oko organizacije i provedbe akcije.