Osmijeh udruga za terapijsko jahanje

Osmijeh udruga za terapijsko jahanje, udruga

Ulica Frana Galovića 140 Peteranec

Petra Čolig

0992126237

Osmijeh_Znak_CMYK_300X300mm_300dpi.jpg Budi i ti dio projekta "Terapijskim jahanjem do osmijeha djece"
21.05.2018. 05:43
Peteranec

U Udruzi Osmijeh-terapijsko jahanje već treću godinu uspješno provodimo projekt "Terapijskim jahanjem do osmijeha djece" za 23 djece s teškoćama u razvoju/ osobe s invaliditetom, članove koprivničke udruge Latice i članove udruge Osmijeh-terapijsko jahanje. Terapije se provode radnim danom od 16:00 sati. 

Terapijom na konju, uz osobno zadovoljstvo svih sudionika projekta,  korisnicima se želi povećati kvaliteta života i cjelokupnog psihofizičkog stanja sukladno njihovim dijagnozama, aktivirajući niz pozitivnih učinaka.

U provedbi terapije nezaobilazni su volonteri koji su pomagači u terapijskom jahanju.

Odgovornosti i dužnosti educiranih volontera su: pomaganje u pripremi konja (čišćenje, sedlanje, kupanje i sl.) prije i nakon završetka terapija, pomaganje u pojahivanju i sjahivanju korisnika, vođenje konja ili biti postrani pomagači prilikom terapije te pomaganje u svim ostalim situacijama koje se vežu na provedbu programa terapijskog jahanja.