Centar za pružanje usluga u zajednici Izvor Selce

Centar za pružanje usluga u zajednici Izvor Selce, druga javna ustanova

Emila Antica 20 Selce

Ivana Azinovic Vukelic

0919478335

33653481_1854734814590444_1560887580331868160_n.jpg 8. Državni susret MATP-a
25.05.2018. 10:00
Kostrena

MATP (Motor activity training program) – Program treninga motoričkih vještina, pokrenut je kao potreba da se u motoričke aktivnosti uključe i osobe sa najvećim stupnjem psiho-fizičkih teškoća, koje zbog istih ne mogu zadovoljiti stroga pravila Specijalne olimpijade. Domaćin ovog programa je Centar za rehabilitaciju Fortica – Kraljevica.

I ove godine, kao i dosada, na MATP-u će sudjelovati korisnici Centra za pružanje usluga u rehabilitaciji "Izvor" Selce kao volonteri pomagači.