Hrvatska udruga korisnika parkirališnih usluga

Hrvatska udruga korisnika parkirališnih usluga, udruga

Iva Vojnovića 31a

Mario Miletić

0958429948

Zahtjev.jpg Informiranje građana o ostvarenju nekih od građanskih prava
24.05.2018. 16:00
Dubrovnik

Članovi udruge informirati će zainteresirane građane o njihovom iskustvu u ostvarenju temeljnih ljudskih prava ali i ekonomskih i socijalnih prava. Predstaviti će zainteresiranima i primjere dobre prakse te presedane iz područja prava na obrazovanje te zaštite prava potrošača. Objasniti će i koncept te korisnost prava na pristup informacija u kontekstu ostvarivanja temeljnih prava građana odnosno postizanja ciljeva i misija organizacija civilnog društva.