Pomorsko tehnička škola Dubrovnik

Pomorsko tehnička škola Dubrovnik, obrazovna ustanova

Miljenka Bratoša 4

Silvija Popović

0915340546

media-share-0-02-04-d9817ee2918aec9b7f8977f5c88a9bd9dd7f01b0745719f3abc8287a5d3e5125-Picture.jpg Životne vještine
24.05.2018. 09:30
Dubrovnik

Učenici Pomorsko-tehničke škole Dubrovnik demonstriraju stečene strukovne vještine primjenjive u svakodnevnom životu učenicima Osnovne škole Marina Getaldića: vezanje i primjena različitih vrsta čvorova, korištenje pojasa za spašavanje i ružu vjetrova.