DRUŠTVO PRIJATELJA MALOGA ISUSA

DRUŠTVO PRIJATELJA MALOGA ISUSA, druga neprofitna organizacija

FRANJE TUĐMANA 59 21250 ŠESTANOVAC

MARINA RUBIĆ

0981699140

zajednička POSJET DOMU ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE U ZADVARJU
19.05.2015. 15:00
Šestanovac

Članice Društva Prijatelji Maloga Isusa družit će se sa štićenicima doma za starije i nemoćne osobe u Zadvarju. Druženja će uključiti razgovor, molitvu i radionicu.

0465007.48.jpg POSJET DOMU ZA OSOBE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU
21.05.2015. 15:00
Šestanovac

Društvo Prijatelja Maloga Isusa u skladu sa svojim poslanjem posjetit će i provesti vrijeme s osobama s teškoćama u razvoju o kojima, u sklopu samostana Nazaret u Omišu, brinu sestre Služavke Maloga Isusa.