Osnovna škola Jabukovac

Osnovna škola Jabukovac, obrazovna ustanova

Jabukovac 34

Jadranka Novak

0989662704

IMG_20190502_094538.jpg Zelena čistka
22.05.2019. 09:00
Petrinja

Akcija Zelena čistka obuhvaćala bi uređenje školskog dvorišta Osnovne škole Jabukovac. Učenici, učitelji, djelatnici i svi zainteresirani roditelji sudjelovali bi u akciji u kojoj bi se u nekoliko skupina radilo na uređenju okoliša škole. Poslovi bi obuhvaćali skupljanje grana i smeća u dvorištu škole, sadnja svijeća i uređenje cvijetnjaka, sadnja začinskog bilja, bojanje klupa, recikliranje starog papira te svi drugi poslovi koji za cilj imaju uređenje škole i školskog dvorišta. Kako OŠ Jabukovac ima veliko dvorište koje se nalazi u neposrednoj blizini netaknute prirode, zajedničkim radom svih volontera osigurali bismo ljepši i kvalitetniji okoliš škole u kojemu svi rado provodimo svoje vrijeme.

Ovom akcijom želimo kod učenika, učitelja i svih ostalih razvijati svijest o važnosti očuvanja i uređenja okoliša u kojemu se nalazimo. Uređenjem školskog dvorišta  potičemo odgovornost i brigu za uređenje i održavanje okoline koja nas okružuje. Ovom akcijom želimo učenicima i svim djelatnicima škole osigurati što ljepši i čišći školski okoliš. 

IMG_20190523_085953.jpg Veliki čitaju malima
24.05.2019. 08:00
Petrinja

Akcijom Veliki čitaju malima želi se učenike Osnovne škole Jabukovac potaknuti na razvoj čitalačkih navika. Akcija bi se provodila tako da bi učenici koji idu u više razrede osnovne škole i koji su dobro usvojili vještinu čitanja sudjelovali u čitanju lektire ili drugih djela učenicima nižih razreda te onima koji nemaju usvojene i razvijene čitalačke navike. Čitanje bi se provodilo u školskoj knjižnici u ugodnoj i opuštenoj atmosferi kako bi učenike što više zainteresirali i učinili im čitanje interesantnim i zabavnim. Cijelu akciju uz pomoć volontera koordinirala bi školska knjižničarka zajedno s učiteljicama nižih razreda, učiteljicom Hrvatskog jezika te školskom pedagoginjom.

Ovom akcijom želi se potaknuti učenike nižih razreda na usvajanje pozitivnih čitalačkih navika. Također se želi pomoći učenicima koji su slabije ovladali vještinom čitanja u obradi određenih lektirnih djela i poticanju zanimanja za čitanje knjiga. Smatramo da razvojem vještine čitanja obogaćujemo učenike i kod njih razvijamo pozitivan stav prema knjigama i čitanju općenito te širimo njihove vidike i znanje.

Akcija bi učenicima koji imaju poteškoća pri obradi lektirnih djela pružila pomoć tako što bi volonteri čitali određene lektirne sadržaje i time pomagali u razumijevanju i usvajanju sadržaja. Također bi učenici nižih razreda stvorili pozitivne čitalačke navike što bi im olakšalo daljnje usvajanje vještine čitanja te usmenog i pismenog izražavanja. Sve to bi kod naših učenika dovelo do povećanog zadovoljstva u ostvarivanju školskih zadataka i pozitivne slike o sebi i svojim mogućnostima.