Udruženje Baranja

Udruženje Baranja, udruga

Petefi Šandora 92 Lug 31328

Milorad Nenadović

031322602 0959052421

ZAŠTITA „Briga za čist okoliš“
23.05.2019. 15:00
Lug (Laskó)

Udruženje „Baranja“ kao nositelj i provoditelj projekta „Pomoć sebi i drugima“ te partner-provoditelj projekta „ZAŽELI – Program zapošljavanja žena u Općini Bilje“ iz pozivnog programa „ZAŽELI“, ove godine se pridružuje na tradicionalnu manifestaciju „Hrvatska volontira 2019“. Udruga se pridruživanjem na tradicionalnu manifestaciju, uz projekte koje provodi, pridružuje pozitivnom utjecaju na lokalnu zajednicu. Pridruživanjem na manifestaciju „Hrvatska volontira 2019“ udruga će provoditi jednodnevnu aktivnost dana 23. svibnja 2019. (četvrtak) pod nazivom „Briga za čist okoliš“ na dislociranim lokacijama. Dislocirane lokacije bit će u Općini Bilje (Lug, Vardarac, Kopačevo i Bilje) i Općini Popovac (Kneževo i Popovac). Aktivnost će uključivati čišćenje okoliša prema potrebi na različitim lokalitetima navedenih mjesta koja se odnose na parkovne i javne površine te  prostore obavljanja programskih aktivnosti projekata. Broj zaposlenika-volontera udruge po mjestima koji se planiraju uključiti: Bilje – 19, Kopačevo – 6, Vardarac – 6, Lug – 11, Popovac – 6 i Kneževo – 4. Udruga se provođenjem aktivnosti odlučila na uključivanje vlastitih zaposlenika, zainteresiranih mobilnih krajnjih korisnika projekata, ali i zainteresiranih građana koji žele dati pozitivan doprinos okruženju u kojem žive. Poticanjem i uključivanjem zaposlenika na volontiranje u lokalnoj zajednici doprinosi se, s jedne strane, dodatnom jačanju međuljudskih odnosa i boljoj radnoj atmosferi, a s druge strane, kroz poticanje na volontiranje stvara se humanije i aktivnije društvo koje prihvaća, uključuje i cijeni različitosti.