Socijalna samoposluga Kruh sv Antuna Varazdin

Socijalna samoposluga Kruh sv Antuna Varazdin, druga neprofitna organizacija

Josipa Kozarca 26 Varaždin

Mara Nujić Bago

00 385 99 213 9616

Socka.jpg Socijalna samoposluga ''Kruh sv. Antuna'' Varaždin
18.05.2015. 16:00
Varaždin

Franjevački svjetovni red sv. Ivana Krstitelja Varaždin uz pomoć volontera Centra za volontiranje i humanitarni rad, Foi, UNIZG organizira prikupljanje namirnica i higijenskih potrepština u trgovačkim centrima Kauflandu, Sparu i Velpru te podjelu namirnica i higijenskih potrepština socijalno ugroženim osobama s područja Varaždinske županije.

Socka.jpg Socijalna samoposluga ''Kruh sv. Antuna'' Varaždin
16.05.2016. 16:00
Varaždin

Franjevački svjetovni red sv. Ivana Krstitelja Varaždin uz pomoć volontera Centra za volontiranje i humanitarni rad, Foi, UNIZG organizira prikupljanje namirnica i higijenskih potrepština u trgovačkim centrima te podjelu namirnica i higijenskih potrepština socijalno ugroženim osobama s područja Varaždinske županije.