Udruga za djecu s teškoćama u razvoju Zvončići

Udruga za djecu s teškoćama u razvoju Zvončići, udruga

Trg Franje Ksaverskog 2

Marija Grgas

0921662729

DSC09744 Zvončići uređuju okoliš!
21.05.2015. 08:00
Karlovac

Volonterska akcija udruge ZVONČIĆI uključuje uređenje okoliša ispred prostora u kojima se odvijaju terapije, ova volonterska akcija će se odvijati u suradnji s stanarima(volonterima) okolnih zgrada. Na taj način bi pokušali bar jednim dijelom urediti i obnoviti naš okoliš.

Kako kroz našu Udrugu svakodnevno u prosjeku prođe  tridesetak djece koja dolaze na terapije, odlučili smo taj prostor uljepšati i urediti. Aktivnosti koje planiramo provesti su sadnja cvijeća, bojanje klupe i općenito uređenje dijela kojeg svakodnevno gledaju  naša dijeca korisnici terapija. Želimo im  dolazak i boravak učiniti  ljepšim i ugodnijim.

 

DSC01042.JPG "OBOJIMO ZVONČIĆE"
20.05.2016. 12:00
Karlovac

Volonterska akcija udruge Zvončići ove godine se odnosi na uređenje čekaonice u našim prostorijama gdje nam borave djeca i roditelji dok čekaju terapiju. Ova akcija će se odvijati u suradnji s volonterima Gradske četvrti Švarča (stanari okolnih zgrada) s kojima razvijamo dobru suradnju i prijateljstvo. Kako kroz našu udrugu prođe u prosjeku 30 djece dnevno koja dolaze na terapiju odlučili smo taj prostor "OBOJATI" i na taj način osvježiti prostor kako bi našoj djeci roditeljima bilo ugodnije čekati terapije.

Aktivnosti koje planiramo provesti su: čiščenje prostora, priprema za bojanje, bojanje zidova i na kraju druženje!

DSC02107.JPG "Budimo složni - na jedan dan"
25.05.2017. 12:00
Karlovac

Volonterska akcija udruge ZVONČIĆI pod nazivom "Budimo složni - na jedan dan" uključuje uređenje dijela prostora na kojem su u tijeku pripreme za postavljanje Senzornog parka. Ova volonterska akcija će se odvijati u suradnji s roditeljima djece koja će koristiti Senzorni park i stanarima okolnih zgrada. Na taj način bi uljepšali travnjak i prostor oko parka.

Kako kroz našu Udrugu svakodnevno u prosjeku prođe tridesetak djece koja dolaze na terapije, odlučili smo smanjiti nervozu u čekaonici i omogućiti djeci da vrijeme čekanja provode u Senzornom parku.

Aktivnosti koje planiramo provesti su nasipavanje kamenja, bojanje klupe i općenito uređenje dijela kojeg svakodnevno gledaju naša djeca korisnici terapija. Želimo im dolazak i boravak učiniti ljepšim i ugodnijim.

hRVATSKA "ZVONČIĆI ZA PRIRODU"
29.09.2021. 12:00
Karlovac

U sklopu ovogodišnje akcije "Hrvatska volontira" Udruga Zvončići organizirat će volontersku akciju pod nazivom "Zvončići za prirodu" koja će se održati 29.09.2021. godine s početkom u 12:00 sati. Volonterskom akcijom uredio bi se park ispred Udruge u sklopu kojeg je dječje igralište kao i okoliš oko Udruge. U akciju bi uključili i stanare zgrade u kojoj Udruga djeluje kao i roditelje naših malih korisnika. Cilj ove akcije je pružiti kvalitetnije uvjete boravka u prirodi našim korisnicima i njihovim roditeljima, koji svoje vrijeme čekajući na terapije provode u parku i igralištu, kao i stanarima okolnih zgrada.

HRVATSKA Zajedno je lakše
13.05.2022. 07:46
Karlovac

U sklopu ovogodišnje akcije "Hrvatska volontira" koja se ove godine održava od 11. - 14. svibnja 2022. godine, Udruga Zvončići uključit će se akcijom pod nazivom "Zajedno je lakše" koju će u sklopu istoimenog projekta, a povodom Međunarodnog dana obitelji obilježiti 13. svibnja 2022. godine konferencijom u restoranu Kristal u Karlovcu. Na konferenciji će se kroz brojna predavanja približiti važnost i uloga obitelji u suvremenom društvu. U akciju su ujključene 2 volonterke koje će pomagati u organizaciji kao i realizaciji same konferencije.