Hrvatski Crveni križ

Hrvatski Crveni križ, druga neprofitna organizacija

Ulica Crvenog križa 14

Lorena Brkić

014655814

2.jpg Akcija čišćenja javnih površina od infektivnog otpada
18.05.2015. 09:00
Zagreb

Korisnici, volonteri i djelatnici Hrvatskog Crvenog križa odnosno Programa smanjenja šteta od zlouporabe droga (http://www.hck.hr/hr/kategorija/kategorije-zastita-zdravlja-programi-smanjenja-steta-od-zlouporabe-droga-189) će organizirati akciju čišćenja javnih površina od infektivnog otpada (iskorištenih šprica i igala).

Za potrebe akcije volonteri će biti posebno educirani i opremljeni zaštitnom opremom kako bi se u potpunosti uklonio rizik od mogućih ozljeda. Sav iskorišteni pribor koji će se prikupiti u akciji bit će odložen u za to predviđene spremnike i kasnije proslijeđen na spaljivanje.

Cilj ovakvih akcija je smanjiti opasnosti od uboda, a time i smanjiti opasnosti od zaraze hepatitisom i tetanusom.

kreativne Kreativne radionice s korisnicima Programa smanjenja šteta od zlouporabe droga Hrvatskog Crvenog križa
16.05.2016. 13:00
Zagreb

Korisnici programa će u tjednu od 16. 5. do 20. 5. 2016. godine sudjelovati na kreativnim radionicama koje će organizirati i provoditi djelatnici i volonteri Hrvatskog Crvenog križa. Na kreativnim radionicama, korisnici će savladati salvetnu tehniku s različitim materijalima (drvo, staklo, gips i itd.).

Program smanjenja šteta od posljedica ovisničkog ponašanja (provodi se u Zagrebu, Zadru, Novoj Gradišci i Krapini) namijenjen je aktivnim korisnicima droga. Provode se aktivnosti usmjerene na sprečavanje širenja HIV/AIDS-a i hepatitisa B i C kod aktivnih korisnika droga, te unapređenje i omogućavanje aktivnog liječenja bolesti ovisnosti s konačnim ciljem potpune resocijalizacije ovisnika. 

Kreativne radionice provode se unutar radno-okupacijske terapije s korisnicima programa te su kao takve bitne u stvaranju novih interesa i sadržaja. Radno-okupacijska terapija provodi se kontinuirano kao skup aktivnosti organiziranih u svrhu usvajanja novih znanja, vještina i navika.

plakat Uređenje prostorije u Dječjoj bolnici Srebrnjak za provođenje radionica unutar projekta Bolnica Bezbolnica
20.05.2016. 09:00
Zagreb

Hrvatski Crveni križ i motivirani zaposlenici Ericssona Nikola Tesla d.d. zajedno će urediti prostor namjenjen za provođenje radionica s djecom na bolničkom liječenju unutar projekta Bolnica Bezbolnica.

"Bolnica Bezbolnica" projekt je Hrvatskog Crvenog križa namijenjen djeci  na bolničkom liječenju s ciljem pružanja edukativnog i kulturno-zabavnog sadržaja, oplemenjivanja i humanizacije bolničkog prostora, omogućavanja zanimljivog provođenja slobodnog vremena, stvaranja prijateljske okoline, širenja volonterskog duh, osnaživanja hospitalizirane djece kao i upoznavanje djece s radom i načelima Crvenog križa. Volonteri i djelatnici Crvenog križa u suradnji s osobama iz javnog života, umjetnicima i zabavljačima provode glazbene, likovne, dramske i druge kreativne radionice, kako bi se smanjile negativne posljedice hospitalizacije. Hrvatski Crveni križ je 2011. godine započeo s provedbom projekta koji je se redovito provodi u Klinici za dječje bolesti Zagreb i Dječjoj bolnici Srebrnjak.

Ovakav kreativan način pomaganja u liječenju pokazao se kao pravi pogodak jer su mali bolesnici i sami u mogućnosti sudjelovati u radionicama što bitno utječe na psihofizički razvoj i mentalno zdravlje djeteta.

 

 

DSCN0047 Kulturno kreativne aktivnosti u Prihvatištu za tražitelje azila
16.05.2016. 13:00
Zagreb

U prihvatilištu za tražitelje azila, djelatnici Hrvatskog Crvenog križa  zajedno s volonterima provode kreativne radionice za žene i muškarce tražitelje azila s ciljem osnaživanja, bolje socijalizacije i prilagodbe te jačanja međusobnog razumijevanja i suradnje.

Na predstavu "Čarolija šešira" koja se organizira za djecu tražitelja azila biti će pozvana djeca iz susjedstva i okolnih škola sa svrhom bolje socijalizacije i uključivanja u život zajednice, te prevencije konfliktnih situacija, nerazumijevanja te pojava diskriminacije i ksenofobije.

Hrvatski Crveni križ (HCK), Nacionalno društvo Crvenog križa Republike Hrvatske, u skladu sa svojim humanitarnim mandatom i osnovnim načelima, provodi program pomoći i zaštite tražitelja međunarodne zaštite u suradnji i uz podršku Ministarstva unutarnjih poslova (MUP) i Agencije Ujedinjenih naroda za izbjeglice (UNHCR) od 2003. godine. 

Početkom primjene Zakona o azilu 2004. godine, Ministarstvo unutarnjih poslova i Hrvatski Crveni križ sklopili su Ugovor o suradnji na području prihvata, smještaja, organizacije života i psihosocijalne skrbi tražitelja azila, te od te godine HCK kontinuirano radi u prihvatilištima za tražitelje azila gdje provodi program psihosocijalne skrbi i organizacije dnevnog života, prilagođen potrebama i situaciji u prihvatilištima.

HCK je tijekom dugogodišnjeg rada s tražiteljima azila, strancima pod međunarodnom zaštitom i migrantima u potrebi stekao značajno znanje i iskustvo, te postigao visoke standarde i kvalitetu rada koju neprekidno unapređuje. Kako u redovnom radu s tražiteljima azila i strancima pod međunarodnom zaštitom, tako i u radu u izbjegličkoj krizi, HCK se pokazao kao vodeća humanitarna organizacija i pouzdani suradnik MUP-a, koja ima stručnost i kapacitet da na odgovarajući način pruži pomoć ovim ranjivim skupinama.

 

DSC06519.JPG Akcija čišćenja infektivnog otpada
23.05.2017. 12:00
Zagreb

Korisnici, volonteri i djelatnici Hrvatskog Crvenog križa odnosno Programa smanjenja šteta od zlouporabe droga (http://www.hck.hr/hr/kategorija/kategorije-zastita-zdravlja-programi-smanjenja-steta-od-zlouporabe-droga-189) će organizirati akciju čišćenja infektivnog otpada (iskorištenih šprica i igala).

Za potrebe akcije volonteri će biti posebno educirani i opremljeni zaštitnom opremom kako bi se u potpunosti uklonio rizik od mogućih ozljeda. Sav iskorišteni pribor koji će se prikupiti u akciji bit će odložen u za to predviđene spremnike i adekvatno zbrinut.

Cilj ovakvih akcija je smanjiti opasnosti od uboda, a time i smanjiti opasnosti od zaraze hepatitisom i tetanusom.

porin.jpg Edukativne aktivnosti u Prihvatilištu za tražitelje međunarodne zaštite Zagreb
23.05.2017. 17:00
Zagreb

Edukativne aktivnosti u Prihvatilištu za tražitelje međunarodne zaštite Zagreb

Služba za zaštitu migranata Hrvatskog Crvenog križa provodi mnogobrojne aktivnosti sa tražiteljima azila  i osobama pod međunarodnom zaštitom kako bi ima olakšali socijalizaciju i prilagodbu na novu životnu sredinu. U prihvatilištu za tražitelje azila, djelatnici Hrvatskog Crvenog križa  zajedno s volonterima provode radionice učenja hrvatskog jezika  (osnovni i napredni stupanj) za odrasle i organiziraju pomoć u učenju matematike za djecu.

ent.jpg Radionice u sklopu projekta za starije osobe u zajednici Crvenog križa na temu „Umreženo društvo za starije sugrađane“.
22.05.2017. 10:30
Zagreb

Hrvatski Crveni križ u suradnji s Gradskim društvom Crvenog križa Zagreb i zaposlenicima Ericssona Nikola Tesla d.d. organizirati će i provesti radionice u sklopu projekta za starije osobe u zajednici Crvenog križa Zagreb.

Cilj projekta je Poboljšanje kvalitete života starijih osoba kroz sudjelovanje u organiziranim dnevnim aktivnostima, a cilj radionica Umreženo društvo za starije sugrađane je promicanje dobrobiti umreženog društva među različitim društvenim skupinama, u ovom slučaju našim starijim sugrađanima koji nisu odrasli u digitalnom dobu. Kroz ove neformalne radionice želimo im približiti suvremenu ICT tehnologiju te im predstaviti dobrobiti koje im njeno korištenje donosi. S obzirom da je funkcioniranje u današnjem umreženom društvu gotovo nezamislivo bez upotrebe te tehnologije, poticanjem na njeno korištenje i pomoću našeg doprinosa uklanjanju eventualnih povezanih barijera želimo pospješiti i  bolju uključenost naših starijih sugrađana u društvo. Radionica je praktična, a program rada prati „šalabahter“ za korištenje tableta koji ostaje polaznicima, a koji su zaposlenici Ericssona Nikole Tesle pripremili posebno za ove radionice.

aids_poster.jpg Akcija destigmatizacije ljudi zaraženih HIV/AIDS-om
21.05.2018. 10:46
Zagreb

Naši volonteri će obilaziti knjižnice Grada Zagreba i dijeliti označivače stranica kojima se podiže svijest i informiraju građani o destigmatizaciji osoba zaraženih HIV/AIDS-om. Na taj način želimo doprijeti do ljudi koji možda nisu upoznati o načinu života ljudi zaraženih HIV/AIDS-om te koje su istine i mitovi o prijenosu infektivnog virusa. Volonteri će odgovarati na pitanja ukoliko ih bude bilo te upućivati na moguće dodatne edukacije u našem novom edukacijskom centu u ulici Crvenog križa.

IMG_1894.JPG Poduka hrvatskog jezika tražiteljima azila
22.05.2018. 11:00
Zagreb

Tečaj hrvatskog jezika, početni i napredni stupanj, za tražitelje azila i azilante u RH.

prihvatiliste..JPG Radionice za tražitelje međunarodne zaštite u Prihvatilištu za tražitelje međunarodne zaštite Zagreb
16.05.2019. 16:03
Zagreb

 

Služba za zaštitu migranata Hrvatskog Crvenog križa provodi mnogobrojne aktivnosti sa tražiteljima azila  i osobama pod međunarodnom zaštitom kako bi ima olakšali socijalizaciju i prilagodbu na novu životnu sredinu. U prihvatilištu za tražitelje azila, djelatnici Hrvatskog Crvenog križa  zajedno s volonterima provode različite vrste aktivnosti. U sklopu akcije Hrvatska volontira održat će se plesne radionice za djecu i odrasle u petak 24.5. 2019. od 16:00 do 18:00 h i radionice učenja hrvatskog jezika za odrasle osobe u četvrtak 23.5.2019. od 16:00 do 17:30 h.

IMAG0836-20190517-101858833.jpg Druženje s korisnicima u programu smanjenja šteta od zlouporabe droga Hrvatskog Crvenog križa
22.05.2019. 13:00
Zagreb

 

Hrvatski Crveni križ sve od 1998. kontinuirano provodi programe smanjenja šteta od zlouporabe droga (Harm Reduction). U okviru programa smanjenja šteta od zlouporabe droga (Harm Reduction) naglasak je stavljen na smanjenje mogućnosti zaraze bolestima hepatitisa B ili hepatitisa C te HIV-a/AIDS-a. Program smanjenja šteta namijenjen je aktivnim korisnicima droga koji mogu doći na druženje u prostor Hrvatskog Crvenog križa a u kojemu se provode aktivnosti usmjerene na sprečavanje širenja HIV/AIDS-a, hepatitisa B i C te savjetodavni razgovori koji imaju u cilju unapređenje i omogućavanje aktivnog liječenja bolesti ovisnosti s ciljem resocijalizacije ovisnika.

integracija.jpg Podrška osobama pod međunarodnom zaštitom
23.05.2019. 16:00
Zagreb

Program integracije Hrvatskog Crvenog križa provodi se od siječnja 2011. kao odgovor na potrebu korisnika za dodatnom podrškom prilikom suočavanja s poteškoćama u svakodnevnom životu tijekom razdoblja integracije.  Djelatnici i volonteri individualnim pristupom različitim skupinama korisnika (uz poseban naglasak na ranjivim skupinama) i sustavnim praćenjem korisnika sve od njihova prijema i boravka u prihvatilištu za tražitelje azila, žele im se omogućiti sveobuhvatnu podršku sukladnu njihovim specifičnostima, individualnim potrebama i mogućnostima, tijekom ali i izvan službenog perioda integracije u hrvatsko društvo. Volonteri u programu Integracije Hrvatskog Crvenog križa pružaju niz intelektualnih i/ili socijalnih usluga: tečaj hrvatskog jezika, pružaju pomoć u učenju djeci pod međunarodnom zaštitom, pomažu kod ostvarivanja socijalnih i drugih prava, te im se pružaju psihosocijalnu podršku uključivanjem u naše društvo kroz edukativne i ciljane radionice te im pomažu u širenju njihovih socijalnih mreža.

U sklopu akcije Hrvatska volontira, jedna će volonterka pružati podršku slabovidnoj korisnici kako bi savladala prepreke snalaženja u svakodnevnom prostoru dok će druga korisnike podučavati hrvatskom jeziku.
 

Fotka Pomoć u svladavanju školskog gradiva djeci u programu integracije Hrvatskog Crvenog križa
26.09.2020. 10:00
Zagreb

Program integracije namijenjen je osobama koje su dobile međunarodnu zaštitu u Republici Hrvatskoj te njihovim članovima obitelji u svrhu što bržeg, boljeg i kvalitetnijeg uključivanje u svakodnevni život i lokanu zajednicu. U programu integracije veliki je naglasak na pomoć u savladavanja školskog programa djeci  pod međunarodnom zaštitom.

Volonteri u programu provode aktivnosti prvenstveno savladavanja Hrvatskog jezika, ali pružaju podršku i pomoć i u drugim predmetima ovisno o potrebama pojedinaca.