Lokalna akcijska grupa Vallis Colapis

Lokalna akcijska grupa Vallis Colapis, udruga

Kurilovac 1 47280 Ozalj

Maja Vinski

0958512670

odv.jpg 1 dan za 2 akcije
22.05.2015. 11:30
Ozalj

Lokalna akcijska grupa Vallis Colapis i Volonterski centar Kupa u suradnji sa Osnovnom školom Slava Raškaj iz Ozlja, Centrom za rehabilitaciju Ozalj iz Jaškova te udrugom Avadhuta iz Karlovca organizirati će volontersku akciju tj. 2 volonterske akcije u jednom danu: dok će jedna skupina oslikavati školski hodnik uz nadzor stručnog osoblja, druga skupina će uz stručno vodstvo članova udruge Avadhuta pripremati zdrave vege obroke za sve sudionike akcije.

Cilj ove akcije je uključiti i osnažiti školsku djecu i štićenike Centra za rehabilitaciju kroz volontersku akciju kroz međusobno druženje, ali i ukazati na važnost aktivnog volonterskog angažmana za život zajednice te promicati različitost, toleranciju, solidarnost i suradnju.

U akciji će uz stručno vodstvo djelatnika Škole, Centra za rehabilitaciju i udruge Avadhuta sudjelovati učenici i štićenici Centra.

Sve aktivnosti će se odvijati u prostoru OŠ Slava Raškaj u Ozlju.

uac2.jpg Razmjena mladih u Rumunjskoj - iskustva sudionika
22.05.2015. 18:00
Lasinja

LAG Vallis Colapis nastavlja sa predstavljanjem mogućnosti koje se nude mladima kroz razmjene mladih u sklopu programa Erasmus+. Ovaj put će svoja iskustva predstaviti 5 mladih volontera LAG-a koji su se nedavno vratili sa razmjene mladih u Rumunjskoj, "United in Arts and Crafts 2".

Svim sudionicima je ovo bila prva razmjena mladih, a koji su im bili strahovi, koje nedoumice, kako su se pripremali, što su naučili i bi li ponovno kroz sve prolazili imati ćete priliku saznati od samih sudionika kao i načine na koji i sami možete postati sudionikom na razmjeni mladih.

Stoga, pozivamo sve mlade i one koji se tako osjećaju na interaktivno predavanje Alena, Ivane, Josipa, Martine i Stelle koje će se održati u Lasinji (u prostorijama Općine Lasinja), u petak 22. svibnja 2015. u 18h.

Kako bi se motivirali za dolazak pogledajte video uratke sudionika sa razmjena mladih koje je organizirao LAG Vallis Colapis u Dugoj Resi, CSI: The Case of Rural Culture te Pričajmo Europski

Clean-up Clean - Up in Ozalj!
18.05.2018. 08:00
Ozalj

"Clean - Up in Ozalj" volonterska je akcija osmišljena kao osobni projekt od strane EVS volontera naše organizacije, a provest će se u suradnji s Osnovnom školom "Slava Raškaj" iz Ozlja. Akcija će se provesti na kupalištu u Ozlju (kupalište ispod HE "Munjara").          

Cilj akcije je promovirati volontiranje te manifestaciju Hrvatska volontira i slične takve manifestacije diljem Europe. Volonterska akcija ima odgojno-obrazovnu svrhu, sa specifičnim ciljem osvještavanja o ekologiji, s obzirom da će u nju biti uključeni učenici Osnovne škole Slava Raškaj iz Ozlja. Aktivnost će se sastojati od prikupljanja otpada na kupalištu u Ozlju, prezentacije i predavanja o volontiranju, ekologiji, recikliranju i sl. Nakon čega će uslijediti kreativna radionica izrade predmeta od prikupljenog otpada. Učenici će u pratnji i pod nadzorom učiteljica sudjelovati u navedenoj aktivnosti te samim time učiti o volontiranju i važnosti volontiranjaekologiji, važnosti pravilnog odvajanja otpada te recikliranja..

Game Game Fest - sport kao alat za prihvaćanje drugih i drugačijih!
20.05.2019. 08:00
Ozalj

Game Fest je aktivnost koju su osmislili armenski volonteri, Raffi i Ashot, koji se nalaze na dugoročnoj volonterskoj službi u Ozlju, Hrvatskoj. Raffi i Ashot u Ozlju su u sklopu ALIVE - Act, Learn, Improve, Volunteer, Empower projekta kojeg financira Europska komisija kroz Erasmus+ program. 

Kroz volontersku aktivnost Game Fest, Raffi i Ashot će učenicima i mladima pokazati neke tradicionalne armenske igre na otvorenom. Na taj način ćemo poraditi na širenju svijesti o drugim kulturama, zemljama i običajima. Cilj je ovakve aktivnosti pokazati djeci i mladima kako kroz sport možemo biti različiti, ali ipak jednako i ravnopravno sudjelovati. Sport kao alat za prihvaćanje drugih i drugačijih!

Aktivnost će se održati u suradnji s Osnovnom školom Slava Raškaj iz Ozlja. 

Fotografija Učenička zadruga kao poticaj volontiranja!
28.05.2019. 08:00
Duga Resa

Srednja škola Duga Resa već dugi niz godina ima aktivne učenike koji kroz mnoštvo izvannastavnih aktivnosti sudjeluju u životu zajednice te na razvijanju dodatnih sadržaja. Uz mnoštvo projekata koje provode, partner su LAG-u Vallis Colapis na projektu vezanom za razvoj učeničkih zadruga, održivi razvoj i reciklažu.

Cilj je ove aktivnosti promovirati učeničke zadruge kao poticaj volontiranja. Učenicima će se predstaviti koncept učenićkih zadruga te volontiranje kao način uključivanja u zajednicu i stjecanja vještina. 

Učenicima će se također prezentirati mogućnosti volontiranja kroz projekte i stjecanje vještina i znanja, temeljenih na školskim programima (grafički dizajner, medijski tehničar, krojač i sl.). 

ECO-SOCIAL_facebook_COVER.png Sakupljanje tekstila za ponovnu uporabu u Osnovnoj školi "Slava Raškaj" Ozalj!
21.09.2020. 11:00
Ozalj

U sklopu projekta "ECO-SOCIAL: Razvijam poduzetništvo, čuvam okoliš!" provest ćemo 12 volonterskih akcija sakupljanja tekstila u 12 škola Karlovačke županije. Volonterske akcije organiziraju učeničke zadruge, a cilj im je potaknuti osviještenost zajednice po pitanju reciklaže i ponovne uporabe tekstila. Sakupljeni tekstil odvozit će se u pogone Socijalne zadruge Humana Nova Čakovec gdje će biti recikliran ili ponovno upotrijebljen. Ovakvim inicijativama potičemo razvoj volonterstva i aktivnog građanstva s ciljem održivog razvoja lokalne zajednice. Volonterska akcija provest će se u Osnovnoj školi "Slava Raškaj" Ozalj kao i Područnoj školi Mali Erjavec (Ozalj). 

ECO-SOCIAL_facebook_COVER.png Sakupljanje tekstila za ponovnu uporabu u Osnovnoj školi Mahično!
22.09.2020. 12:00
Mahično

U sklopu projekta "ECO-SOCIAL: Razvijam poduzetništvo, čuvam okoliš!" provest ćemo 12 volonterskih akcija sakupljanja tekstila u 12 škola Karlovačke županije. Volonterske akcije organiziraju učeničke zadruge, a cilj im je potaknuti osviještenost zajednice po pitanju reciklaže i ponovne uporabe tekstila. Sakupljeni tekstil odvozit će se u pogone Socijalne zadruge Humana Nova Čakovec gdje će biti recikliran ili ponovno upotrijebljen. Ovakvim inicijativama potičemo razvoj volonterstva i aktivnog građanstva s ciljem održivog razvoja lokalne zajednice. Volonterska akcija provest će se u Osnovnoj školi Mahično.

ECO-SOCIAL_facebook_COVER.png Sakupljanje tekstila za ponovnu uporabu u Osnovnoj školi Banija (Karlovac)!
23.09.2020. 08:30
Karlovac

U sklopu projekta "ECO-SOCIAL: Razvijam poduzetništvo, čuvam okoliš!" provest ćemo 12 volonterskih akcija sakupljanja tekstila u 12 škola Karlovačke županije. Volonterske akcije organiziraju učeničke zadruge, a cilj im je potaknuti osviještenost zajednice po pitanju reciklaže i ponovne uporabe tekstila. Sakupljeni tekstil odvozit će se u pogone Socijalne zadruge Humana Nova Čakovec gdje će biti recikliran ili ponovno upotrijebljen. Ovakvim inicijativama potičemo razvoj volonterstva i aktivnog građanstva s ciljem održivog razvoja lokalne zajednice. Volonterska akcija provest će se u Osnovnoj školi Banija (Karlovac). 

ECO-SOCIAL_facebook_COVER.png Sakupljanje tekstila za ponovnu uporabu u Osnovnoj školi Draganići!
24.09.2020. 11:00
Draganići

U sklopu projekta "ECO-SOCIAL: Razvijam poduzetništvo, čuvam okoliš!" provest ćemo 12 volonterskih akcija sakupljanja tekstila u 12 škola Karlovačke županije. Volonterske akcije organiziraju učeničke zadruge, a cilj im je potaknuti osviještenost zajednice po pitanju reciklaže i ponovne uporabe tekstila. Sakupljeni tekstil odvozit će se u pogone Socijalne zadruge Humana Nova Čakovec gdje će biti recikliran ili ponovno upotrijebljen. Ovakvim inicijativama potičemo razvoj volonterstva i aktivnog građanstva s ciljem održivog razvoja lokalne zajednice. Volonterska akcija provest će se u Osnovnoj školi Draganići. 

ECO-SOCIAL_facebook_COVER.png Sakupljanje tekstila za ponovnu uporabu u Područnoj školi Kamanje!
25.09.2020. 13:00
Kamanje

U sklopu projekta "ECO-SOCIAL: Razvijam poduzetništvo, čuvam okoliš!" provest ćemo 12 volonterskih akcija sakupljanja tekstila u 12 škola Karlovačke županije. Volonterske akcije organiziraju učeničke zadruge, a cilj im je potaknuti osviještenost zajednice po pitanju reciklaže i ponovne uporabe tekstila. Sakupljeni tekstil odvozit će se u pogone Socijalne zadruge Humana Nova Čakovec gdje će biti recikliran ili ponovno upotrijebljen. Ovakvim inicijativama potičemo razvoj volonterstva i aktivnog građanstva s ciljem održivog razvoja lokalne zajednice. Volonterska akcija provest će se u Područnoj školi Kamanje!

ECO-SOCIAL_facebook_COVER.png Sakupljanje tekstila za ponovnu uporabu u Osnovnoj školi Turanj (Karlovac)!
29.09.2020. 13:00
Karlovac

U sklopu projekta "ECO-SOCIAL: Razvijam poduzetništvo, čuvam okoliš!" provest ćemo 12 volonterskih akcija sakupljanja tekstila u 12 škola Karlovačke županije. Volonterske akcije organiziraju učeničke zadruge, a cilj im je potaknuti osviještenost zajednice po pitanju reciklaže i ponovne uporabe tekstila. Sakupljeni tekstil odvozit će se u pogone Socijalne zadruge Humana Nova Čakovec gdje će biti recikliran ili ponovno upotrijebljen. Ovakvim inicijativama potičemo razvoj volonterstva i aktivnog građanstva s ciljem održivog razvoja lokalne zajednice. Volonterska akcija provest će se u Osnovnoj školi Turanj (Karlovac). 

ECO-SOCIAL_facebook_COVER.png Sakupljanje tekstila za ponovnu uporabu u Osnovnoj školi Generalski Stol!
30.09.2020. 10:00
Generalski Stol

U sklopu projekta "ECO-SOCIAL: Razvijam poduzetništvo, čuvam okoliš!" provest ćemo 12 volonterskih akcija sakupljanja tekstila u 12 škola Karlovačke županije. Volonterske akcije organiziraju učeničke zadruge, a cilj im je potaknuti osviještenost zajednice po pitanju reciklaže i ponovne uporabe tekstila. Sakupljeni tekstil odvozit će se u pogone Socijalne zadruge Humana Nova Čakovec gdje će biti recikliran ili ponovno upotrijebljen. Ovakvim inicijativama potičemo razvoj volonterstva i aktivnog građanstva s ciljem održivog razvoja lokalne zajednice. Volonterska akcija provest će se u Osnovnoj školi Generalski Stol. 

ECO-SOCIAL_facebook_COVER.png Sakupljanje tekstila za ponovnu uporabu u Osnovnoj školi "Vladimir Nazor" Duga Resa!
01.10.2020. 08:30
Duga Resa

U sklopu projekta "ECO-SOCIAL: Razvijam poduzetništvo, čuvam okoliš!" provest ćemo 12 volonterskih akcija sakupljanja tekstila u 12 škola Karlovačke županije. Volonterske akcije organiziraju učeničke zadruge, a cilj im je potaknuti osviještenost zajednice po pitanju reciklaže i ponovne uporabe tekstila. Sakupljeni tekstil odvozit će se u pogone Socijalne zadruge Humana Nova Čakovec gdje će biti recikliran ili ponovno upotrijebljen. Ovakvim inicijativama potičemo razvoj volonterstva i aktivnog građanstva s ciljem održivog razvoja lokalne zajednice. Volonterska akcija provest će se u Osnovnoj školi "Vladimir Nazor" Duga Resa. 

ECO-SOCIAL_facebook_COVER.png Sakupljanje tekstila za ponovnu uporabu u Osnovnoj školi Grabrik (Karlovac)!
02.10.2020. 09:00
Karlovac

U sklopu projekta "ECO-SOCIAL: Razvijam poduzetništvo, čuvam okoliš!" provest ćemo 12 volonterskih akcija sakupljanja tekstila u 12 škola Karlovačke županije. Volonterske akcije organiziraju učeničke zadruge, a cilj im je potaknuti osviještenost zajednice po pitanju reciklaže i ponovne uporabe tekstila. Sakupljeni tekstil odvozit će se u pogone Socijalne zadruge Humana Nova Čakovec gdje će biti recikliran ili ponovno upotrijebljen. Ovakvim inicijativama potičemo razvoj volonterstva i aktivnog građanstva s ciljem održivog razvoja lokalne zajednice. Volonterska akcija provest će se u Osnovnoj školi Grabrik (Karlovac). 

ECO-SOCIAL_facebook_COVER.png Sakupljanje tekstila za ponovnu uporabu u Osnovnoj školi Rečica!
05.10.2020. 10:50
Rečica

U sklopu projekta "ECO-SOCIAL: Razvijam poduzetništvo, čuvam okoliš!" provest ćemo 12 volonterskih akcija sakupljanja tekstila u 12 škola Karlovačke županije. Volonterske akcije organiziraju učeničke zadruge, a cilj im je potaknuti osviještenost zajednice po pitanju reciklaže i ponovne uporabe tekstila. Sakupljeni tekstil odvozit će se u pogone Socijalne zadruge Humana Nova Čakovec gdje će biit recikliran ili ponovno upotrijebljen. Ovakvim inicijativama potičemo razvoj volonterstva i aktivnog građanstva s ciljem održivog razvoja lokalne zajednice. Volonterska akcija provest će se u Osnovnoj školi Rečica. 

ECO-SOCIAL_facebook_COVER.png Sakupljanje tekstila za ponovnu uporabu u Ekonomsko turističkoj školi Karlovac!
06.10.2020. 13:00
Karlovac

U sklopu projekta "ECO-SOCIAL: Razvijam poduzetništvo, čuvam okoliš!" provest ćemo 12 volonterskih akcija sakupljanja tekstila u 12 škola Karlovačke županije. Volonterske akcije organiziraju učeničke zadruge, a cilj im je potaknuti osviještenost zajednice po pitanju reciklaže i ponovne uporabe tekstila. Sakupljeni tekstil odvozit će se u pogone Socijalne zadruge Humana Nova Čakovec gdje će biti recikliran ili ponovno upotrijebljen. Ovakvim inicijativama potičemo razvoj volonterstva i aktivnog građanstva s ciljem održivog razvoja lokalne zajednice. Volonterska akcija provest će se u Ekonomsko turističkoj školi Karlovac. 

ECO-SOCIAL_facebook_COVER.png Sakupljanje tekstila za ponovnu uporabu u Osnovnoj školi Žakanje!
07.10.2020. 13:00
Žakanje

U sklopu projekta "ECO-SOCIAL: Razvijam poduzetništvo, čuvam okoliš!" provest ćemo 12 volonterskih akcija sakupljanja tekstila u 12 škola Karlovačke županije. Volonterske akcije organiziraju učeničke zadruge, a cilj im je potaknuti osviještenost zajednice po pitanju reciklaže i ponovne uporabe tekstila. Sakupljeni tekstil odvozit će se u pogone Socijalne zadruge Humana Nova Čakovec gdje će biti recikliran ili ponovno upotrijebljen. Ovakvim inicijativama potičemo razvoj volonterstva i aktivnog građanstva s ciljem održivog razvoja lokalne zajednice. Volonterska akcija provest će se u Osnovnoj školi Žakanje.

ECO-SOCIAL_facebook_COVER.png Sakupljanje tekstila za ponovnu uporabu u Osnovnoj školi Grabrik (Karlovac)!
08.10.2020. 09:00
Karlovac

U sklopu projekta "ECO-SOCIAL: Razvijam poduzetništvo, čuvam okoliš!" provest ćemo 12 volonterskih akcija sakupljanja tekstila u 12 škola Karlovačke županije. Volonterske akcije organiziraju učeničke zadruge, a cilj im je potaknuti osviještenost zajednice po pitanju reciklaže i ponovne uporabe tekstila. Sakupljeni tekstil odvozit će se u pogone Socijalne zadruge Humana Nova Čakovec gdje će biti recikliran ili ponovno upotrijebljen. Ovakvim inicijativama potičemo razvoj volonterstva i aktivnog građanstva s ciljem održivog razvoja lokalne zajednice. Volonterska akcija provest će se u Osnovnoj školi Grabrik (Karlovac). 

ECO-SOCIAL_facebook_COVER.png Sakupljanje tekstila za ponovnu uporabu u Srednjoj školi Duga Resa!
28.09.2020. 13:00
Duga Resa

U sklopu projekta "ECO-SOCIAL: Razvijam poduzetništvo, čuvam okoliš!" provest ćemo 12 volonterskih akcija sakupljanja tekstila u 12 škola Karlovačke županije. Volonterske akcije organiziraju učeničke zadruge, a cilj im je potaknuti osviještenost zajednice po pitanju reciklaže i ponovne uporabe tekstila. Sakupljeni tekstil odvozit će se u pogone Socijalne zadruge Humana Nova Čakovec gdje će biti recikliran ili ponovno upotrijebljen. Ovakvim inicijativama potičemo razvoj volonterstva i aktivnog građanstva s ciljem održivog razvoja lokalne zajednice. Volonterska akcija provest će se u Srednjoj školi Duga Resa. 

IMG-51ffe835f8d7783804d5d35ac6d5bfa2-V.jpg Uređivanje okoliša škole
23.09.2020. 11:30
Žakanje

U OŠ Žakanje, 23.09.2020., održat će se volonterska akcija uređivanja okoliša škole u sklopu projekta Volonterskog centra Kupa "Volontiram, mijenjam zajednicu". Učenici-volonteri će uređivati postojeću učionicu na otvorenom (bojanje ograde, stolova i stolica) jer se u trenutnoj situaciji pokazala kao korisna i potrebna te ukrašavati tlo školskog dvorišta.